DECLARE(7) bir gösterici tanımlar

KULLANIM

DECLARE isim [ BINARY ] [ INSENSITIVE ] [ [ NO ] SCROLL ]
  CURSOR [ { WITH | WITHOUT } HOLD ] FOR sorgu
  [ FOR { READ ONLY | UPDATE [ OF sütun [, ...] ] } ]

AÇIKLAMA

DECLARE büyükçe bir sorgunun zamanaşımı içinde az sayıda satırın bir kullanıcı tarafından çekilmesi için kullanılabilecek göstericilerin bildirimini yapmakta kullanılır. FETCH [fetch(7)] kullanılarak veri ister metin ister ikilik biçimde göstericiden döndürülebilir.

Normal göstericiler SELECT'in ürettiği gibi veriyi metin biçiminde döndürür. Veri doğal ortamında ikilik biçimde saklandığından, sistemin metin biçimine dönüşüm yapması gerekir. Metin biçiminde gelen veriyi istemci uygulamanın, üzerinde işlem yapabilmek için ikilik biçime dönüştürmesi gerekebilir. Bundan başka metin biçimindeki veri çoğunlukla ikilik biçimdeki veriden daha fazla yer kaplar. İkilik göstericiler veriyi daha kolay işlenebilen ikilik gösterimde döndürürler. Ancak, veriyi metin biçiminde göstermeyi tasarlıyorsanız, verinin metin biçiminde alınması istemci tarafında daha az çaba gerektirecektir.

Bir örnek vermek gerekirse, bir sorgunun bir tamsayı değer içeren bir sütundan veri döndürmesini istiyorsanız, bir öntanımlı gösterici ile 1 içeren bir dizge alırken, bir ikilik gösterici bu değerin 4 baytlık alan içeren dahili gösterimini döndürecektir (big-endian -- en kıymetli bayt ilk).

İkilik göstericiler dikkatli kullanılmalıdır. psql dahil çoğu uygulama, ikilik göstericileri bilmez ve veriyi metin biçiminde döndürür.


Bilgi:
"Gelişmiş sorgulama" (extended query) protokolünü kullanan bir istemci uygulaması, verilen bir FETCH komutuyla, Bind protokolünün veriyi ikilik biçimde mi yoksa metin biçiminde mi alacağını belirtir. Bu seçim göstericinin bildirilmesi sırasında belli bir biçime zorlanabilir. Gelişmiş sorgu protokolü kullanarak bir ikilik gösterici alınabileceğini ummak, bu nedenle atıldır; her gösterici metin ya da ikilik olarak ele alınabilir.

PARAMETRELER


isim
Oluşturulacak göstericinin ismi.

BINARY
Göstericinin metin değil ikilik biçimde veri döndürmesini sağlar.

INSENSITIVE
Göstericiden alınan verinin, gösterici etkinken, soruladığı tablolardaki güncellemelerden etkilenmeyeceğini belirtir. PostgreSQL'de tüm göstericiler böyledir ve bu sözcük şimdilik etkisizdir, sadece SQL standardıyla uyum için vardır.

SCROLL, NO SCROLL
Göstericinin satırları sıralı olmayan biçimde döndürmek için kullanılabileceğini belirtmek için kullanılır. SCROLL deyiminin belirtilmesi, sorgunun çalıştırılma planının karmaşıklığına bağlı olarak, sorgunun çalışması sırasında bir başarım kaybı oluşturabilir. NO SCROLL ise, göstericinin satırları sıralı olmayan biçimde döndürmek için kullanılamayacağını belirtir.

WITH HOLD, WITHOUT HOLD
WITH HOLD, göstericinin oluşturulduğu hareketin tamamlanmasından sonra kullanılmaya devam edilebileceğini belirtir. WITHOUT HOLD ise göstericinin oluşturulduğu hareket dışında kullanılamayacağını belirtir. Ne WITHOUT HOLD ne de WITH HOLD belirtilmişse, WITHOUT HOLD öntanımlıdır.

sorgu
Gösterici tarafından döndürülecek satırları üretecek bir SELECT cümlesi. Geçerli sorgular hakkında bilgi edinmek için SELECT [select(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

FOR READ ONLY, FOR UPDATE
FOR READ ONLY göstericinin salt okunur kipte kullanılacağını belirtir. FOR UPDATE ise göstericinin tabloları güncellemekte kullanılacağını belirtir. Gösterici güncellemeleri PostgreSQL'de desteklenmediğinden, FOR UPDATE kullanımı bir hata iletisine sebep olacak, FOR READ ONLY deyiminin ise bir etkisi olmayacaktır.

sütun
Gösterici tarafından güncellenecek sütunlar. Gösterici güncellemeleri PostgreSQL'de desteklenmediğinden, FOR UPDATE kullanımı bir hata iletisine sebep olur.

BINARY, INSENSITIVE ve SCROLL sözcükleri herhangi bir sırada kullanılabilir.

EK BİLGİ

WITH HOLD belirtilmedikçe, bu cümle ile oluşturulan gösterici sadece o anki hareketin içinde kullanılmış olabilir. Bu nedenle, WITH HOLD'suz DECLARE bir hareket kümesinin dışında kullanışsız olduğu gibi, kullanıldığı takdirde PostgreSQL bir hata iletisi üretecektir. Bir hareket kümesini tanımlamak için BEGIN [begin(7)], COMMIT [commit(7)] ve ROLLBACK [rollback(7)] kullanılır.

Eğer WITH HOLD belirtilmiş ve göstericinin oluşturulduğu hareket baaşarıyla tamamlanmışsa, bu gösterici aynı oturumun daha sonraki hareketleri tarafından erişilebilir olacaktır. (Fakat hareket kesintiye uğramış ve tamamlanmamışsa, gösterici iptal edilir.) WITH HOLD ile oluşturulmuş bir gösterici, doğrudan bir CLOSE komutuyla ya da dolaylı olarak oturum sonunda kapatılır. Şimdiki gerçeklenimde, böyle bir gösterici tarafından sunulan satırlar ya geçici bir dosyaya ya da belleğe kopyalanarak daha sonraki hareketler için kullanılabilir kalması sağlanır.

Bir gösterici satırların geri yönde çekilmesi için kullanılacaksa, bu gösterici bildirilirken SCROLL seçeneği belirtilmelidir. Bu SQL standardının gereğidir. Ancak, önceki sürümlerle uyumluluk için, eğer göstericinin sorgusu desteklenmek için ek bir masraf gerektirmeyecek kadar basitse, PostgreSQL SCROLL olmaksızın geriye doğru satır çekmeye izin verecektir. Yine de, uygulama geliştiriciler önerimiz, SCROLL belirtmeden oluşturulmuş göstericilere, geriye doğru satır çekimi için güvenmemeleri olacaktır. Eğer, NO SCROLL belirtilmişse hiçbir durumda geri yönde satır çekmeye izin verilmeyecektir.

SQL standardı sadece gömülü SQLde göstericiler için hükümler içerir. PostgreSQL sunucusu göstericiler için bir OPEN deyimi gerçeklemez; bir gösterici bildirildiği andan itibaren açık kabul edilir. Yine de, PostgreSQL'in gömülü SQL önişlemcisi olan ECPG, DECLARE ve OPEN deyimlerini de içererek, standart SQL uzlaşımlarını destekler.

ÖRNEKLER

Bir göstericiyi bildirmek için:

DECLARE liahona CURSOR FOR SELECT * FROM films;

Gösterici kullanımı ile ilgili daha fazla örnek için FETCH [fetch(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

UYUMLULUK

SQL standardı sadece gömülü SQL'de ve modüllerde göstericilere izin verir. PostgreSQL ise, göstericilerin etkileşimli olarak kullanımına izin verir.

SQL standardı göstericilerin tablo verisini güncellemek için kullanımına izin verir. PostgreSQL göstericilerinin ise hepsi salt okunurdur.

İkilik göstericiler bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005