COMMIT(7) o anki hareketi teslim eder

KULLANIM

COMMIT [ WORK | TRANSACTION ]

AÇIKLAMA

COMMIT o anki hareketi teslim eder. Hareket içinde yapılan tüm değişiklikler diğerlerine görünür olur ve bir çökme oluşursa, kalıcılık garanti edilir.

PARAMETRELER


WORK, TRANSACTION
İsteğe bağlı anahtar sözcükler. Bir etkileri yoktur.

EK BİLGİ

Bir hareketi geri sarmak (iptal etmek) için ROLLBACK [rollback(7)] kullanılır.

Bir hareketin dışında COMMIT kullanımı bir bozukluğa sebep olmaz, sadece bir uyarı iletisine sebep olur.

ÖRNEK

Mevcut hareketi teslim edip tüm değişiklikleri kalıcı yapmak için:

COMMIT;

UYUMLULUK

SQL standardı sadece COMMIT ve COMMIT WORK diye 2 biçim tanımlar. Bunun dışında bu komut tamamen uyumludur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005