MOVE(7) bir gösterici konumlandırır

KULLANIM

MOVE [ direction { FROM | IN } ] gösterici_ismi

AÇIKLAMA

MOVE bir göstericiyi herhangi bir veri döndürmeden istenen konuna taşır. Göstericiyi belli bir konuma taşıyıp satır döndürmemesi dışında FETCH ile tamamen aynıdır.

Sözdizimi ve kullanım ile ilgili ayrıntılar için FETCH [fetch(7)] kılavuz sayfasına bakınız.
  

ÇIKTILAR

Bir MOVE komutu işlemi başarıyla tamamlamışsa şöyle bir çıktı üretir:

MOVE miktar

miktar, FETCH komutundaki gibi satır sayısını belirtir (sıfır olabilir).

ÖRNEKLER

BEGIN WORK;
DECLARE liahona CURSOR FOR SELECT * FROM films;
-- İlk 5 satırı atlayalım:
MOVE FORWARD 5 IN liahona;
MOVE 5
-- 6. satırı çekelim:
FETCH 1 FROM liahona;
code  | title  | did | date_prod  |  kind  |  len
-------+--------+-----+------------+--------+-------
P_303 | 48 Hrs | 103 | 1982-10-22 | Action | 01:37
(1 row)
-- Göstericiyi kapatıp hareketi sonlandıralım:
CLOSE liahona;
COMMIT WORK;

  

UYUMLULUK

SQL standardında MOVE diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005