CLOSE(7) bir göstericiyi kapatır

KULLANIM

CLOSE isim

AÇIKLAMA

CLOSE bir açık gösterici ile ilgili olarak ayrılmış tüm özkaynakları serbest bırakır. Gösterici kapatıldıktan sonra, üzerinde işleme artık izin verilmez. Artık ihtiyaç kalmadığında bir gösterici kapatılmalıdır.

Hareket dışında geçerli olmayan göstericiler, hareketin COMMIT veya ROLLBACK ile sonlandırılmasıyla dolaylı olarak kapatılırlar. Hareket tamamlandıktan sonra da geçerli kalan göstericiler ise, oluşturulduğu hareket ROLLBACK ile geri alındığında dolaylı olarak kapatılırlar. Eğer hareket başarıyla tamamlanmışsa böyle bir gösterici ya doğrudan bir CLOSE ile ya da istemci bağlantıyı kestiğinde dolaylı olarak kapatılır.

PARAMETRELER


isim
Kapatılacak göstericinin ismi.

EK BİLGİ

PostgreSQL bir OPEN gösterici deyimi kullanmaz; bir gösterici bildirildiği andan itibaren açık kabul edilir. Bir göstericiyi bildirmek için DECLARE [declare(7)] kullanılır.

ÖRNEK

liahona göstericisini kapatmak için:

CLOSE liahona;

UYUMLULUK

CLOSE SQL standardıyla tamamen uyumludur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005