wesnothd(6) WesnothSavaşı çok oyunculu ağ sunucusu

KULLANIM

wesnothd [-dv] [-c dosya-yolu] [-p port] [-t sayı] [-T sayı]
wesnothd -V

AÇIKLAMA

Wesnoth Savaşı çok oyunculu oyunlarını yönetir. Wesnoth istemcisinden veya soket üzerinden hangi komutların (/query ...) kabul edildiğini öğrenmek için http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration adresine bakınız.

SEÇENEKLER

-c dosya-yolu, --config dosya-yolu
wesnothd'ye yapılandırma dosyasını bulacağı yeri söyler. Sözdizimi için aşağıdaki SUNUCU YAPILANDIRMASI bölümüne bakınız. Artalan sürecine SIGHUP sinyali göndererek yapılandırmayı yeniden yükleyebilirsiniz.
-d, --daemon

 wesnothd'yi bir artalan süreci olarak çalıştırır.
-h, --help
Komut satırı seçeneklerini basar ve çıkar.
--log-seviye=alan1,alan2,...
Günlük alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük alanlarını kapsamak üzere all belirtilebilir. Olası önem seviyeleri: errorwarninginfodebug. error seviyesi öntanımlıdır ve server alanı için info seviyesi kullanılır.
-p port, --port port
Sunucunun belirtilen portu dinlemesini sağlar. Bir port belirtilmezse 15000 öntanımlıdır.
-t sayı, --threads sayı
Ağ G/Ç için bekleyen iş evrelerinin azami sayısını belirler. (5 öntanımlıdır. En çok 30 belirtilebilir.)
-T sayı, --max-threads sayı
Oluşturulacak iş evrelerinin azami sayısını belirler. 0 bir sınır olmadığını belirtir ve öntanımlıdır.
-V, --version
Sürüm numarasını gösterir ve çıkar.
-v, --verbose
Hata ayıklama günlüğünü açar.

SUNUCU YAPILANDIRMASI

Genel sözdizimi şöyledir:

[etiket]

key="value"
key="value,value,..."

[/etiket]

Genel anahtar (key) isimleri:

allow_remote_shutdown
If set to no (default), shut_down and restart requests are ignored unless they come from the fifo. Set it to yes to allow remote shutdown via a /query by an administrator.
ban_save_file
Sunucunun okuyup yazabildiği bir (gzip sıkıştırmalı) dosyanın göreli veya tam yolu. Sunucuya girişi yasaklanan oyuncular bu dosyaya kaydedilir ve sunucu başlatılırken okunur.
compress_stored_rooms
Determines whether the rooms file should be read and written to in compressed form. Defaults to yes.
connections_allowed
Aynı IP adresinden izin verilen bağlantı sayısı. 0 sonsuz anlamına gelir. 5 öntanımlıdır.
disallow_names
Names/nicks that are not accepted by the server. * and ? from wildcard patterns are supported. See glob(7) for more details. Default values (used if nothing is specified) are: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from wesnoth). If not specified defaults to the compile-time path (default: /var/run/socket/wesnothd/socket).
max_messages

 messages_time_period süresince izin verilen ileti sayısı. 4 öntanımlıdır.
messages_time_period
Saldırı olarak algılanmayacak ileti sayısının geçebileceği süre (saniye cinsinden). 10 saniye öntanımlıdır.
motd
Günün sözü.
new_room_policy
Determines who can create new rooms on the server. Available values are everyone, registered, admin and nobody, and give the permission respectively to everyone, registered users, admin users or disables new room creation. Default value is everyone.
passwd
The password used to gain admin privileges (via /query admin password).
replay_save_path
Sunucunun oyun tekrarlarını sakladığı dizin. (dizini bir / ile sonlandırmayı unutmayın!) wesnothd'nin başlatıldığı dizin anlamına gelen `' öntanımlıdır.
restart_command
The command that the server uses to start a new server process via the restart command. (Can only be issued via the fifo. See the allow_remote_shutdown setting.)
room_save_file
Path to a file where the room info should be stored. This file is read on server startup and written to later. If empty or not set, rooms are not loaded and not saved.
save_replays
Sunucunun oyun tekrarlarını özdevinimli olarak kaydadip kaydatmayacağını belirler. Öntanımlı değeri: false
versions_accepted
A comma separated list of version strings to be accepted by the server. * and ? from wildcard patterns are supported. (defaults to the corresponding wesnoth version)
Örnek: versions_accepted="*" her sürüm dizgesi kabul edilir..
user_handler
The name of the user handler to use. Currently available user handlers are forum (to connect wesnothd to a phpbb forum database) and sample (a sample implementation of the user handler interface, if you use this on anything real you are insane). The default value is forum. You must also add a [user_handler] section, see below.

Genel etiket isimleri:

[redirect] Belli istemci sürümlerinin yönlendirileceği sunucuların belirtildiği etiket.

host
Yönlendirilecek sunucunun adresi.
port
Bağlanılacak port.
version
Yönlendirilecek sürümlerin virgül ayraçlı listesi. Dosya kalıbı karakterleri bakımından versions_accepted ile aynı yöntem kullanılır.

[ban_time] Geçici sunucuya giriş yasağı süresi için uygun sözcüklerin tanımlandığı etiket.

name
Yasaklama süresine atfedilen isim.
time
The time length definition. The format is: %d[%s[%d%s[...]]] where %s is s (seconds), m (minutes), h (hours), D (days), M (months) or Y (years) and %d is a number. If no time modifier is given minutes (m) are assumed. Example: time="1D12h30m" results in a ban time of 1 day, 12 hours and 30 minutes.

[proxy] Sunucuya bir vekil sunucu gibi çalışacağını ve bağlanan istemcilerin isteklerini belirtilen sunucuya yönelteceğini söyleyen etiket. [redirect] için kullanılan değişkenler kullanılır.

[user_handler] Configures the user handler. Available keys vary depending on which user handler is set with the user_handler key. If no [user_handler] section is present in the configuration the server will run without any nick registration service.

db_host
(user_handler=forum için) Veritabanı sunucusunun konak adı.
db_name
(user_handler=forum için) Veritabanının ismi.
db_user
(user_handler=forum için) Veritabanını girişte kullanılacak kullanıcı ismi.
db_password
(user_handler=forum için) Bu kullanıcının parolası
db_users_table
(user_handler=forum için) PHPBB forumlarınızın kullanıcı verilerini saklayacağı tablonun ismi. Bu tablo genellikle belirtilir: <tablo-öneki>_users (örnek: phpbb3_users).
db_extra_table
(for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save its own data about users. You will have to create this table manually, e.g.: CREATE TABLE <table-name>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);
user_expiration
(user_handler=sample için) Kayıtlı bir oyuncu adının geçerli kalacağı gün sayısı.

[mail] Kullanıcı işlemcisinin epostaları göndereceği SMTP sunucusunu yapılandırır. Şimdilik sadece örnek kullanıcı işlemcisi tarafından kullanılmaktadır.

server
Posta sunucusunun konak adı.
username
Posta sunucusuna girişte kullanılacak kullanıcı adı.
password
Bu kullanıcının parolası.
from_address
Epostanızın yanıtlama adresi.
mail_port
Eposta sunucunuzun dinlediği port. 25 öntanımlıdır.

EXIT STATUS

Normal exit status is 0 when the server was properly shutdown. An exit status of 2 indicates an error with the command line options.

YAZAN

Program David White <[email protected]> tarafından yazılmış, Nils Kneuper <[email protected]>, ott <[email protected]>, Soliton <[email protected]> ve Thomas Baumhauer <[email protected]> tarafından düzenlenmiştir. Bu kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors <[email protected]> tarafından yazılmış Nilgün Belma Bugüner <[email protected]> tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.
Oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

TELİF HAKKI

Copyright © 2003-2013 David White <[email protected]>
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının 2 koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.