wesnoth(6) Wesnoth Savaşı, sırayla oynanan fantastik bir strateji oyunu

KULLANIM

wesnoth [seçenekler] [data_dizini]

AÇIKLAMA

Wesnoth Savaşı, sırayla oynanan fantastik bir strateji oyunudur.

Oyunda iyi seçilmiş bir asker kadrosu kullanılarak tüm düşman liderleri yenilmeye çalışılır. Bunun için köyler ve altın kaynak olarak kullanılır. Bütün birimlerin kendilerine özgü kuvvetli ve zayıf yetenekleri vardır. Kazanmak için kuvvetlerinizi düşmana karşı avantaj sağlayacak yerlere konuşlandırmalısınız. Birimler deneyim kazandıkça yeni yetenekler kazanır ve daha güçlü hale gelirler. Oyunu kendi dilinizde oynayabilir, yeteneklerinizi bilgisayara karşı veya Wesnoth'un çevrimiçi oyuncularına karşı sınayabilirsiniz. Kendi özel birimlerinizi, senaryolarınızı veya seferberliklerinizi yazabilir ve bunları başkaları ile paylaşabilirsiniz.

SEÇENEKLER

--bpp sayı
Benek başına düşen bit sayısını ayarlar. Örnek: --bpp 32
-c, --campaign
Doğrudan seferberlik seçim menüsüne gider.
--config-dir isim
Kullanıcı yapılandırma dizini olarak *n*x türevlerinde $HOME, windows’ta "Belgelerim\Oyunlarım" dizini altında isim dizini kullanılır.
--config-path
Kullanıcı yapılandırma dizininin yolunu basar ve çıkar.
-d, --debug
Oyun içi ek komut kipi seçeneklerini etkin kılar (komut kipi hakkında bilgi edinmek için http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode adresine bakınız).
-e, --editor file
start the in-game map editor directly. If file is specified, equivalent to -e --load
--fps
Çalışmakta olan oyunda ekranın saniyede kaç kere yeniden çizildiğini ekranın bir köşesinde gösterir.
-f, --fullscreen
Oyunu tam ekran çalıştırır.
--gunzip girdi-dosyası.gz
Gzipli bir dosyanın sıkıştırmasını açar ve .gz uzantısız olarak kaydeder. girdi-dosyası.gz dosyasını da siler.
--gzip girdi-dosyası
Bir dosyayı girdi-dosyası.gz adıyla sıkıştırarak kaydeder ve girdi-dosyasını siler.
-h, --help
Komut satırı seçeneklerini standart çıktıya listeler ve çıkar.
-l, --load dosya
loads the savegame file from the standard save game directory. If the -e or --editor option is used as well, starts the editor with the map from file open. If it is a directory, the editor will start with a load map dialog opened there.
--log-seviye=alan1,alan2,...
Günlük alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük alanlarını kapsamak üzere all belirtilebilir. Olası önem seviyeleri: error,warninginfodebug. error seviyesi öntanımlıdır.
--logdomains
Tüm günlük alanlarının bir listesini basar ve çıkar.
--max-fps
Oyun sırasında ekranın azami kare hızıdır. Değer 1 ile 1000 arasında olmalıdır. 50 öntanımlıdır.
-m, --multiplayer
runs a multiplayer game. There are additional options that can be used together with --multiplayer as explained below. Only these additional options can follow --multiplayer.
--no-delay
Çizgesel başarımı ölçümlemek amacıyla oyunu gecikmeler olmaksızın çalıştırır. Bu seçenek --nogui seçeneği tarafından kendiliğinden etkin kılınır.
--nocache
Oyun verisinin belleklenmesini iptal eder.
--nomusic
Oyunu müziksiz çalıştırır.
--nosound
Oyunu sesler ve müzikler olmaksızın çalıştırır.
--path
Oyun data dizininin yerini basar ve çıkar.
-r XxY, --resolution XxY
Ekran çözünürlüğünü ayarlar. Örnek: -r 800x600
--smallgui
Ekran çözünürlüğü için 800x480'e inilmesine izin verilir ve daha az arayüz bileşeni boyutlandırılır.
-s, --server [sunucu]
Varsa belirtilen sunucuya, yoksa tercihler arasındaki ilk sunucuya bağlanılır. Örnek: --server server.wesnoth.org
-t, --test
Oyunu küçük bir deneme senaryosuyla başlatır.
--validcache
Önbelleğin geçerli olduğu varsayılır. (tehlikeli)
-v, --version
Sürüm numarasını gösterir ve çıkar.
-w, --windowed
Oyunu pencereli kipte çalıştırır.
--with-replay
--load seçeneğiyle yüklenen oyun tekrar oynatılır.

--multiplayer ile belirtilebilecek seçenekler

Taraf belirtilen çok oyunculu seçenekleri taraf ile imlenmiştir. taraf yerine ilgili tarafın numarası yazılır. Seçilen senaryodaki olası oyuncu sayısına bağlı olmakla birlikte bu im genellikle 1 veya 2 olur.
--ai_confignumber=value
selects a configuration file to load for the AI controller for this side.
--algorithmtaraf=değer
Taraf için AI (saldırı arayüzü) tarafından kullanılacak standartdışı algoritmayı belirtmek için kullanılır. Olası değerler: idle_ai ve sample_ai
--controllertaraf=değer
Tarafı kimin oynayacağı belirtilir. Olası değerler: human ve ai (sırayla insan ve bilgisayar).
--era=değer
Bu seçenek oyunu öntanımlı (Default) çağ yerine değer ile belirtilen çağda oynamak için kullanılır. Çağ bir kimlik ile belirtilir. Çağlar data/multiplayer/eras.cfg dosyasında tanımlanmıştır.
--exit-at-end
Oyuncunun tıklamasını gerektiren zafer/yenilgi penceresi gösterilmeden senaryo bitiminde oyundan çıkılır. Bu ayrıca betikli başarım ölçümlemesi yapılırken de kullanılır.
--nogui
Oyunu çizgesel arayüz olmaksızın çalıştırır. İstenen etkiyi sağlamak için --multiplayer seçeneğiyle kullanılmalıdır.
--parmtaraf=isim:değer
Tarafla ilgili ek parametreleri ayarlar. Bu parametreler --controller ve --algorithm seçenekleri ile kullanılan seçeneklerle ilgilidir. Sadece kendi saldırı arayüzünü tasarlamak isteyen kişilerin işine yarar. (Yeterince iyi belgelenmemiştir.)
--scenario=değer
Kimliği belirtilen çok oyunculu senaryoyu seçer. Öntanımlı senaryo kimliği multiplayer_The_Freelands'dır.
--sidetaraf=değer
Bu taraf için geçerli çağdan bir ırk seçmek için kullanılır. Irklar kimlikleriyle belirtilirler. Irklar data/multiplayer.cfg dosyasında tanımlanmıştır.
--turns=değer
Seçilen senaryonun el sayısını sınırlamak için kullanılır. 50 öntanımlıdır.

EXIT STATUS

Normal exit status is 0. An exit status of 1 indicates an (SDL, video, fonts, etc) initialization error. An exit status of 2 indicates an error with the command line options.

YAZAN

Oyun David White <[email protected]> tarafından yazılmıştır.
Nils Kneuper <[email protected]>, ott <[email protected]> ve Soliton <[email protected]> tarafından düzenlenmiştir.
Bu kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors <[email protected]> tarafından yazılmış ve Nilgün Belma Bugüner <[email protected]> tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.
Oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

TELİF HAKKI

Copyright © 2003-2009 David White <[email protected]>
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının 2 koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.