qtoptions(7) Qt araç takımını kullanan tüm uygulamalar için genel komut satırı seçenekleri

ÖZET

Qt uygulaması [Qt Temel Seçenekleri]

SEÇENEKLER

Bu seçenekler tüm Qt(TM) uygulamaları için geçerli olur:

--display ekran_adı

X-server display displayname kullan.

--session oturum_Kimliği

Bu sessionId için uygulamayı geri yükle.

--cmap

Uygulamanın 8-bitlik bir görüntü üzerinde özel bir renk haritası yüklemesini sağlar.

--ncols count

Eğer uygulama QApplication::ManyColor özelliğini kullanıyorsa, 8-bitlik bir görüntü üzerinde renk küpünde yer alan renklerin sayısını sınırlar.

--nograb

Qt(TM) kitaplığına fare ya da klavyeyi asla yakalamamasını söyler.

--dograb

Hata ayıklayıcı altında çalıştırılması --nograb durumuna neden olur, değiştirmek için --dograb kullanın.

--sync

Hata ayıklama için senkronize kipe geçer.

--fn,--font yazı_tipi_adı

Uygulama yazı tipini tanımlar.

--bg,--background renk

Öntanımlı arkaplan rengini ve uygulama paletini (açık ve koyu gölgeler hesaplanır) ayarlar.

--fg,--foreground renk

Öntanımlı önplan rengini ayarlar

--btn,--button color

Öntanımlı düğme rengini ayarlar.

--name isim

Uygulama adını ayarlar.

--title başlık

Uygulama başlığını (caption) ayarlar.

--visual GerçekRenk

Uygulamayı 8-bitlik bir görüntü üzerinde GerçekRenk kullanmaya zorlar.

--inputstyle girdi_biçimi

XIM (X Girdi Yöntemi) girdi yöntemini ayarlar. Olası değerler şunlardır: onthespot, overthespot, offthespot and root.

--im XIM sunucu

XIM sunucuyu ayarla.

--noxim

XIM'i pasifleştir

--reverse

parçacıkların yerleşimini tersine çevirir

--stylesheet dosya.qss

uygulama parçacıklarına Qt biçimlerini uygular

AYRICA BAKINIZ

kdeoptions(7)

YAZARLAR

Man sayfası Lauri Watts <[email protected]> tarafından yazıldı

YAZAR

Lauri Watts <[email protected]>

Yazar.