kdeoptions(7) KDE kitaplıklarını kullanan tüm uygulamalar için genel komut satırı seçenekleri

ÖZET

KDE uygulaması [KDE Temel Seçenekleri]

SEÇENEKLER

Bu seçenekler tüm KDE uygulamalarına uygulanır:

--caption başlık

Başlık çubuğunda isim olarak başlık kullan.

--icon simge

Uygulama simgesi olarak simge kullan.

--config dosya_adı

Alternatif yapılandırma için dosya_adı kullan.

--nocrashhandler

Çökme yakalyıcıyı pasifleştirerek çekirdek yığınını al.

--waitforwm

WM_NET uyumlu bir pencere yöneticisini bekler.

--style biçim

Uygulamanın GUI biçimini belirler.

--geometry yerleşim

Ana parçacığın istemci yerleşimini belirler.

AYRICA BAKINIZ

qtoptions(7)

YAZARLAR

Man sayfası Lauri Watts <[email protected]> tarafından yazıldı

YAZAR

Lauri Watts <[email protected]>

Yazar.