pico(1) Pine eposta istemcisi tarzında basit bir metin düzenleyici

KULLANIM

pico [seçenekler] [dosya]

AÇIKLAMA

Pico, Pine eposta istemcisinin düzenleyicisi üzerine kurulu, ekran yönlenimli, basit bir metin düzenleyicidir. Pine'da olduğu gibi, komutlar ekranın altında görüntülenir ve bağlama duyarlı bir yardım sistemi vardır. Karakterler girilir girilmez, metin içine yerleştirilirler.

Düzenleme komutları, Ctrl tuşu ile birlikte kullanılan tuşlarla girilir. İletişim uygulamalarının bazı karakterleri yutması problemini, iki kere ESCAPE tuşuna basarak Ctrl tuşunun taklit edilmesini sağlayarak aşabilirsiniz. Örneğin; "ESC ESC c" Ctrl+c ile aynı anlamdadır. Düzenleyici beş temel özelliğe sahiptir: paragraf hizalama, arama, blok kesme ve yapıştırma, sözdizimi denetimi ve bir dosya arayıcı.

Paragraf hizalama (veya doldurma) imlecin içinde bulunduğu paragrafta gerçekleşir. Şayet imleç satırlar arasında ise, alttaki paragrafta gerçekleşir. Paragraflar, boş satırlar ile veya boşluk ya da tab ile başlayan satırlar ile ayrımlanır. Hizalamanın kaldırması, hizalama yapıldıktan hemen sonra ctrl+U tuşları ile yapılabilir.

Dizge aramaları büyük/küçük harf ayrımına duyarlı değildir. Arama, imlecin bulunduğu konumdan başlar ve metnin sonuna kadar devam eder. Son kullanılan arama dizgeleri, sonraki aramalarda öntanımlı olarak önerilirler. Yani, arama kutusu açıldığında bu dizgelerin orada yazılı olduğunu görürsünüz.

Metin blokları mark/işaretleme (ctrl-^), delete/silme (ctrl-k) ve undelete/geri alma (ctrl-u) komutlarının yaratıcı biçimde kullanılması ile taşınabilir, kopyalanabilir veya silinebilir. Delete/Silme komutu, "mark/işaretlenen konum" ile imlecin bulunduğu konum arasındaki bütün metni silecektir. Daha sonra bu metin parçası "kesme" tamponuna yerleştirilir. "undelete/gerialma" komutu, imlecin o an bulunduğu noktaya "yapıştırma" yapacaktır.

Sözdizimi denetleyicisi (spell checker), metnin içindeki bütün kelimeleri araştırır. Daha sonra hatalı gördüğü kelimeler için doğru karşılıkları önerir. Bunları sıra ile aydınlatarak gösterir. Sözdizimi denetimi istenilen an iptal edilebilir. Öte yandan, pico, SPELL ortam değişkeni içinde tanımlı bir sözdizimi denetim yordamını öntanımlı olarak kullanabilir. Bu yordam standart bir girdiyi okur ve standart çıktıya yazar.

Dosya arayıcısı (file browser), "Read File/dosya oku" ve "Write Out/dışarı yaz" komutları için seçenek olarak önerilir. Dizin ağacı içinde gezinmek ve belirli dosyaları aramak ve tasarlanmıştır. Çalışma dizini içindeki dizinler isimleriyle, dosyalar isimleri ve boyutları ile seçilebilir olarak gösterilir. Komut isimleri alttan ikinci sırada gösterilirken, içinde bulunulan dizin ekranın en üst satırında gösterilir. Temel dosya işleme işlevlerinden desteklenenler şunlardır: dosyaların tekrar isimlendirilmesi, kopyalama ve silme.

Daha ayrıntılı yardım bilgileri Pico'nun çevrimiçi yardımında bulunabilir.
   

SEÇENEKLER


+n
Pico; imleç dosya içinde n. satırda yerleştirilmiş olarak başlayacaktır (artı işareti ve sayı arasında boşluk olmamalıdır).

-a
Nokta (.) ile başlayanlar da dahil olmak üzere bütün dosyaları listeler.

-b
Değiştirilecek (Replace) metnin "Where is" komutu kullanılarak bulunan metinle değiştirilmesi seçeneğini etkinleştirir.

-d
Delete/Silme tuşunun imlecin solundaki karakter yerine imlecin altındaki karakteri silmesini sağlar.

-e
Dosya ismi tamamlamayı etkinleştirir.

-f
Komutlar için işlev tuşları kullanılır. Bu seçenek, UW Enhanced NCSA telnet ile uyum adına desteklenmiştir.

-h
Geçerli komut satırı seçeneklerini listeler.

-j
Dosya arayıcıdaki "Goto/Git" komutunu etkinleştirir. Bu seçenek, gidilecek dizinin komuta açıkça belirtilmesini sağlar.

-g
Dosya arayıcısında "Show Cursor/İmleci Göster" kipini etkinleştirir. İmlecin ekranın sol altı yerine seçili bölgenin öncesine yerleştirilmesini sağlar.

-k
"Cut Text/metni kes" komutunun, bütün satırı silmesi yerine, sadece imlecin bulunduğu yerden satır sonuna kadar silinmesini sağlar.

-m
Fare işlevselliğini etkinleştirir. Bu seçenek sadece, Pico'nun, X oturumunda bir "xterm" penceresi içinde çalıştığı durumlarda geçerlidir.

-nn
Yeni posta uyarısını etkinleştirir. n argümanı isteğe bağlıdır ve posta kutusunun saniye cinsinden hangi sıklıkla kontrol edileceğini belirtir. Örneğin; -n60 yazarsanız, pico her dakika, yeni posta olup olmadığını kontrol edecektir. Öntanımlı olarak bu süre 180 saniyedir. Mümkün en küçük değer 30 saniyedir. "n" ile sayı arasında boşluk olmamalıdır.

-o dizin
Çalışılacak dizini ayarlar. Sadece bu dizin içindeki dosyalar ulaşılabilir olur. Benzer şekilde, dosya arayıcısı bu dizin ve alt dizinleriyle sınırlandırılmış olur.

-rn
"Justify/Hizala" komutunun sağ kenar boşluğunun kaç karakter olacağı belirtilir.

-s sözdizimi-denetleyici
Sözdizimi denetimi için kullanılmak üzere başka bir sözdizimi denetimi uygulamasının belirtilmesini sağlar.

-t
"Tool/araç" kipini etkinleştirir. Pico'nun, diğer araçların içinde (Elm, Pnews gibi) metin düzenleyi olarak kullanıldığı durumlar için tasarlanmıştır. Çıkışta kayıt için uyarı verilmez ve "Write Out/Dışarıya Yaz" komutu esnasında tampon yeniden adlandırılmaz.

-v
Dosyayı sadece görüntüler, düzenlemeye izin verilmez.

-w
Satır sarmalamayı iptal eder, böylece uzun satırların düzenlenebilmesi mümkün olur.

-x
Ekranın altındaki tuş menüsünü kapatır.

-z
Pico'nun ^Z ertelemesini etkinleştirir.

-q
Bu seçenek, Piconun TERMCAP_WINS tanımlaması ile birlikte derlendiği durumlarda geçerlidir. Girdi önceleme dizilimleri için termcap veya terminfo tanımlamaları, öntanımlı olarak tanımlanmış dizilimleri öncelemek için kullanılır.

Son olarak, çalışan bir pico sonlanırsa (örneğin; bir SIGHUP sinyali alırsa), pico çıkmadan önce üzerinde çalışılan dosyayı -gerekli ise- kaydedecektir. Bu dosya aynı dosya ismi ve .save uzantısı ile kaydedilir. Şayet dosya o an için henüz isimlendirilmemişse, pico.save adı ile kaydedilecektir.
   

YAZILIM HATALARI

Ekran genişliğini aşan satırların durumu net değildir. Ekran kenarını aşmış satırların sonunda bir $ karakteri bulunur. Şayet imleci bu satır üzerinde hareket ettirirseniz, satır yatay olarak kaydırılır.
   

İLGİLİ DOSYALAR


pico.save
Henüz bir isim verilmemiş ama çalışması yarıda kalmış dosyalar bu isimle kaydedilir.

*.save
İsmi olan ve çalışması yarıda kesilen dosyalar bu şekilde kaydedilir.


   

YAZANLAR

Michael Seibel <mikes (at) cac.washington.edu>
Laurence Lundblade <lgl (at) cac.washington.edu>
Pico, Dave G. Conroy tarafından, MicroEmacs 3.6 dan uyarlanmıştır.
Pico, Washington Üniversitesine ait ticari bir markadır.
Telif Hakkı © 1989-2001 Washington Üniversitesi.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003