modinfo(8) bir çekirdek modülü ile ilgili bilgileri görüntüler

KULLANIM

modinfo [seçenekler] modül-dosyası

AÇIKLAMA

modinfo komutu, modül_dosyası olarak belirtilen dosyayı çekirdek modülleri içinde arar ve zor bela topladığı bilgileri görüntüler.

SEÇENEKLER


-a, --author
Modül yazarının adını gösterir.

-d, --description
Modülün açıklamasını gösterir.

-fbiçim-dizgesi, --format biçim-dizgesi
Kullanıcının, modül bilgilerini içeren modül_dosyasındaki ELF bölümünden değerleri çekecek keyfi bir biçim dizgesi tanımlamasını izin verir. Değişiklikler, önünde yüzde işareti olan kaşlı ayraç içindeki etiket isimleri ile belirtilir. %{filename} etiket ismi, modül bir modinfo bölümüne sahip olmasa bile geçerlidir ve mdülün dosya ismini gösterir. %{kernel_version}, modülün birlikte derlendiği çekirdeğin sürümünü gösterir. %{using_checksums}, modül sürümlü sembollere sahipse 1, değilse 0 ya da <none> değerini alır.

Etiket ismi %{parm} özeldir:biçim dizgesi satırı bilinen her modül parametresi için tekrarlanır (sıfır kere de olabilir) ve %{parm}, modül parametresinin açıklaması ile değiştirilir (tekrarlanan her satırda bir parametre).

%{author} yerine %a, %{description} yerine %d, %{license} yerine %l, %{filename} yerine %n ve %{parm} yerine %p kullanılabilir.

-h, --help
Seçenekleri özetler ve çıkar.

-l, --license
Modülün lisansını görüntüler.

-n, --filename
Modülün dosya adını görüntüler.

-p, --parameters
Modülün destekleyebileceği parametreleri gösterir.

-V, --version
modinfo yazılımının sürüm bilgisini görüntüler.

Şayet herhangi bir seçenek belirtilmemişse, öntanımlı olarak dosya adı, açıklaması, yazarı, lisansı ve parametreler görüntülenir.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004