rmmod(8) yüklenebilir modülleri devreden çıkarır

KULLANIM

rmmod [ -aehrsvV] modül ...

AÇIKLAMA

rmmod, yüklenebilir modülleri çalışan çekirdekten kaldırır.

rmmod, çıkartılması istenen modüllerin, başka modüllerle ilintili olmama ve kullanımda olmama şartlarının yerine getirilmesi halinde bahsi geçen modülün çekirdekten çıkartılmasını sağlar.

Eğer komut satırında birden fazla modül verildiyse, modüller verilen sıraya göre kaldırılır. Bu komut, yığında tutulan modüllerin çıkartılmasını da destekler.

-r seçeneği ile birden fazla modül ardarda çıkartılmaya çalışılır. Bu şu manaya gelmektedir; eğer yığının en üstündeki modül komut satırından çağırıldıysa, bu modülü kullanan diğer modüller yığından mümkünse çıkartılır.

SEÇENEKLER


-a, --all
Özdevinimli temizleme yapar: Kullanılmayan modülleri işaretler, ayrıca önceden işaretlenmiş modülleri kaldırır. En son temizlemeden beri kullanılmayan modüller, işaretlenmiş olarak kalırlar. Bu iki geçişli yapı az sıklıkta kullanılan modüllerin kaldırılmasını önler.

-e, --persist
Belirtilen modülleri devreden çıkarmadan, kalıcı verilerini kaydeder. Eğer hiçbir modül adı verilmezse, kalıcı veri kullanan bütün modüllerin verilerini kaydeder. Veri sadece, çekirdek ve modutils kalıcı veri kaydını destekliyorsa ve /proc/ksyms

__insmod_modülismi_Pkalıcı_dosya_ismi

gibi bir girdi içeriyorsa kaydedilir.

-h, --help
Seçenekleri özetler ve çıkar.

-r, --stacks
Modül yığınını kaldırır.

-s, --syslog
Herşeyi uçbirim yerine syslog(3)'a çıktılar.

-v, --verbose
Çıktı daha ayrıntılı olur.

-V, --version
modutils sürüm bilgisini görüntüler.

KALICI VERİ

Eğer bir modül kalıcı veri içeriyorsa (bkz. insmod(8) ve modules.conf(5)) kaldırılan modül kalıcı verisini __insmod _P sembol girdisindeki dosya ismine yazar. Bundan başka rmmod -e ile istediğiniz zaman kalıcı veriyi modülü kaldırmaksızın kaydedebilirsiniz.

Kalıcı veri dosyaya kaydedildiği zaman, başına o an oluşturulan şuna benzer bir yorum satırı eklenir:

#% çekirdek_sürümü tarih_damgası

Üretilen yorum satırları #% ile başlar, üretilmiş tüm yorum satırları mevcut dosyadan ayrılır, diğer yorum satırları korunur. Kayıtlı veri dosyaya yazılırken mevcut yorumların ve atamaların sırası korunur, yeni değerler ise dosyanın sonuna eklenir. Eğer dosya modülde mevcut olmayan verileri içeriyorsa bu değerler korunur ancak onların kullanılmadıklarını belirten bir uyarıyı içeren bir üretilmiş yorum değerlerin başlangıcına eklenir. Sonuncu işlem, bir kullanıcının kalıcı verileri kaybetmeden ve herhangi bir hata iletisi almadan çekirdek değiştirmesini mümkün kılar.


Önemli:
Yorumlar, ilk karakteri '#' sembolü olan satırlardır. '#' sembolü ile başlamayan ve boş olmayan satırlar, her satır bir seçenek olmak üzere modül seçeneği olarak algılanır. Seçenek satırlarının başındaki boşluklar kaldırılır ve kalanlar sonlarındaki boşluklar atılarak insmod'a seçenek olarak aktarılır.


   

BÖRTÜ BÖCEK

rmmod, [ -V | --version ] seçenekleri ile kullanıldığında başka bir seçenek verilmemiş gibi sadece sürüm bilgisini basar ve anında çıkar.
   

GEÇMİŞ

Modül desteği, ilk anonim Linux sürümüne ilk olarak Bas Laarhoven <bas (at) vimec.nl> tarafından verildi.
0.99.14 sürümü ile Jon Tombs <jon (at) gtex02.us.es> uğraştı.
Daha sonra Bjorn Ekwall <bj0rn (at) blox.se> tarafından geliştirildi.
2.1.17 sürümü Richard Henderson <rth (at) tamu.edu> tarafından güncellendi.
2.2.2 sürümü Bjorn Ekwall <bj0rn (at) blox.se> tarafından güncellendi.
2.3.20 sürümü modutils Keith Owens <kaos (at) ocs.com.au> tarafından güncellendi.
Kalıcı veri 2.3.22 sürümü modutils'e Keith Owens <kaos (at) ocs.com.au> tarafından eklendi.
   

ÇEVİREN

Mehmet Büyüközer <mbuyukozer (at) gmx.co.uk> ve Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2004