parted(8) bir disk bölümleme uygulaması

KULLANIM

parted [ seçenekler ] [ aygıt [ komut [ seçenekler... ] ... ] ]

AÇIKLAMA

Bu kılavuz parted komutunu belgelendirmektedir. Tam belge uygulama paketi içinde GNU İnfo biçiminde bulunmaktadır. Ayrıntı için aşağıya bakınız.

parted bir disk bölümleme ve varolan bölümleri yeniden boyutlandırma uygulamasıdır. Bu uygulama; ext2, ext3, linux-swap, FAT ve FAT32 bölümleri oluşturma, silme, yeniden boyutlandırma, tasıma ve kopyalamaya işlemleri yapmanızı sağlar. Bu uygulama bir işletim sistemi için boş alan oluşturmak, diskinizdeki bölümlerin boyutlarını yeniden düzenlemek ve yeni bir sabit diske bilgilerinizi kopyalamak için oldukça faydalıdır.
   

SEÇENEKLER


-h, --help
Bir yardım iletisi görüntüler.

-i, --interactive
Gerekli durumlarda kullanıcının müdahale etmesini sağlar.

-s, --script
Kullanıcının müdahale etmesi gerekmez, her şey özdevinimli ilerler.

-v, --version
Sürüm bilgilerini görüntüler.

KOMUTLAR


[ aygıt ]
Bölümlenecek blok aygıtı.

[ komut [ seçenekler ] ]
parted'a bir komut belirtilir. Eğer herhangi bir komut verilmemişse, parted bir komut istemi açar. Komutlar şunlardır:


check bölüm
Disk bölümü üzerinde basit bir denetim yapar.

cp [kaynak-aygıt] kaynak hedef
kaynak-aygıt üzerindeki (aygıt belirtilmemişse geçerli aygıt üzerindeki) kaynak bölümün dosya sistemini hedef bölüme kopyalar.

help [komut]
Genel yardım konularını veya bir komut verilmişse onunla ilgili yardım konularını görüntüler.

mkfs bölüm ds-türü
bölüm bölümü üzerinde ds-türü türünde bir dosya sistemi oluşturur. "ext2", "FAT" veya "linux-swap" türlerinden biri ds-türü olarak belirtilebilir.

mklabel etiket-türü
Bölüm etiketi oluşturur. etiket-türü şunlardan biri olmalıdır: "bsd", "gpt", "loop", "mac","mips", "msdos", "pc98" veya "sun".

mkpart bölüm-türü [ds-türü ]başlangıç bitiş
MB cinsinden başlangıç ve bitiş noktaları belirtilmiş bölüm-türü türünde ve şayet belirtilmişse ds-türü dosya sistemli bir bölüm oluşturur. bölüm-türü şunlardan biri olmalıdır: "primary", "logical" veya "extended".

mkpartfs bölüm-türü ds-türü başlangıç bitiş
MB cinsinden başlangıç ve bitiş noktaları belirtilmiş bölüm-türü türünde ds-türü dosya sistemli bir bölüm oluşturur.

move bölüm başlangıç bitiş
Belirtilen bölümü başlangıç ve bitiş ile belirlenen alana taşır. Bu komut aygıtın alt aygıt numarasını değiştirmez.

name bölüm isim
bölümün adını isim olarak değiştirir. Bu seçenek sadece "Mac" ve "PC98" disk etiketleri için geçerlidir. Şayet gerekli ise isim tırnak işareti içinde yazılabilir.

print
Disk bölümleme tablosunu görüntüler.

quit
parted uygulamasını sonlandırır.

resize bölüm başlangıç bitiş
bölüm üzerindeki dosya sistemini başlangıç MB ile bitiş MB aralığında yeniden boyutlandırır.

rm bölüm
bölümü siler.

select aygıt
aygıt aygıtını düzenlenecek öntanımlı aygıt olarak ayarlar. Aygıt genellikle bir Linux sabit disk aygıtıdır, fakat gerekli ise bir disk bölümü, yazılımsal raid aygıtı veya bir LVM mantıksal oylumu olabilir.

set bölüm im durum
bölümün durumunu belirten imi düzenleme komutudur. Desteklenen imler şunlardır: "boot", "root", "swap", "hidden", "raid","lvm" ve "lba". durum ise "on" ya da "off" (açık ya da kapalı) olmalıdır.

GERİBİLDİRİM

Yazılım hatalarını lütfen <bug-parted (at) gnu.org> adresine bildiriniz.

YAZAN

Bu kılavuz sayfası Timshel Knoll <timshel (at) debian.org> tarafından Debian GNU/Linux sistemi için yazılmıştır (fakat diğerlerinde de kullanılabilir).

ÇEVİREN

Züber OMURTAK <zuber (at) linux-sevenler.org>, Şubat 2004