mkfs(8) bir Linux dosya sistemi oluşturur

KULLANIM

mkfs [ -V ] [ -t dstürü ] [ ds-seçenekleri ] dosyasistemi
  [ blok-sayısı ]

AÇIKLAMA

mkfs, genellikle sabit disklerde, Linux dosya sistemi oluşturmak için kullanılır. dosyasistemi, dosya sistemi için, ya aygıtın adıdır (örneğin: /dev/hda1, /dev/sdb2) ya da bağlantı noktasının adıdır (örneğin: /, /usr, /home). blok-sayısı olarak belirtilen seçenek ise dosya sisteminde kullanılacak blok sayısını belirtmek için kullanılır.

Dosya sisteminin başarıyla oluşturulması durumunda dönen değer 0; hata oluşması durumunda ise 1'dir.

Aslında, mkfs, Linux içinde bulunan çeşitli dosya sistemi yapıcıları için bir önyüzdür (mkfs.dstürü). Dosya sistemine özgü oluşturma araçları çeşitli dizinler altında aranır. Örneğin: /sbin, /sbin/fs, /sbin/fs.d, /etc/fs, vs. (tam liste derleme işlemi esnasında tanımlanır ama en azından /sbin ve /sbin/fs bu listede mevcuttur) ve son olarak PATH çevre değişkeninde listelenen dizinlere bakılır. Ayrıntılı bilgi için dosya sistemlerine özgü oluşturma araçlarının kılavuz sayfalarına bakınız.
   

SEÇENEKLER


-V
Ayrıntılı bir çıktı verir. Bu çıktıda, çalıştırılmış olan bütün dosya sistemine özgü komutları belirtir. Bu seçeneğin bir kereden fazla belirtilmesi, dosya sistemine özgü komutların yürütülmesini engeller. Bu durum sadece sınama amaçlı olarak kullanıma uygundur. Bunun dışında bir faydası yoktur.

-t dstürü
Oluşturulacak dosya sisteminin türü belirtilir. Şayet bu seçenek belirtilmemişse, öntanımlı dosya sistemi oluşturulur (güncel olarak: ext2).

ds-seçenekleri
Gerçek dosya sistemi oluşturucusuna gönderilen dosya sistemine özgü seçenekler belirtilir. Herhangi bir garantisi olmamakla birlikte aşağıdaki seçenekler pek çok dosya sistemi tarafından desteklenir:


-c
Dosya sistemini oluşturmadan önce, aygıtı bozuk bloklar bakımından kontrol eder.

-l dosyaismi
dosyaismi ile belirtilen dosyadan bozuk blokların listesini okur.

-v
Ayrıntılı bir çıktı verir.

YAZILIM HATALARI

Bütün genel seçenekler önceden belirtilmeli ve dosya sistemine özgü seçenekler ile harmanlanmaMAlıdır. Bazı dosya sistemlerine özgü yazılımlar -v (ayrıntılı çıktı) seçeneğini desteklemez ve geçerli çıkış kodları üretmezler. Ayrıca bazıları da aygıt boyutunu kendiliklerinden tanıyamazlar ve blok parametrelerinin belirtilmesi gerektiriler.
  

YAZANLAR

David Engel <david (at) ods.com>
Fred N. van Kempen <waltje (at) uwalt.nl.mugnet.org>
Ron Sommeling <sommel (at) sci.kun.nl>
Bu kılavuz sayfası, utanmadan, Remy Card'ın ext2 dosya sistemi için olan sürümünden uyarlanmıştır.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003