groupadd(8) yeni bir grup oluşturur

KULLANIM


groupadd [-g grup-kimliği [-o]] [-r] [-f] grup

AÇIKLAMA

groupadd komutu, komut satırından tanımlanan bilgiler ve sistemdeki öntanımlı bilgiler eşliğinde yeni bir grup oluşturur. Yeni grup, gerekli sistem dosyalarına girilir. groupadd komutuna uygulanacak seçenekler şunlardır:


-g grup-kimliği
Grubu tanımlayan numara. -o seçeneği belirtilmediği sürece bu numara benzersiz olmalıdır. Negatif bir değer atanamaz. Öntanımlı olarak 500´den ve diğer bütün tanımlı grup numaralarından daha büyük olan en küçük sayı kullanılır. 0 ile 499 arasındaki değerler, geleneksel olarak, sistem hesapları için ayrılır.

-r
Bu seçenek groupadd komutuna bir sistem hesabı eklemesini söyler. -g seçeneği belirtilmediği sürece, 499´dan küçük olan olası bir grup numarası atanır. Bu seçenek Red Hat tarafından eklenmiştir.

-f
Zorlama seçeneği. Bu seçenek, groupadd komutunun eklemeye çalıştığı grup sistemde halihazırda var ise, bir hata vererek çıkmasını sağlar. Böyle bir durumda grup değişmeyecek veya tekrar eklenmeyecektir.

Bu seçenek aynı zamanda, -g seçeneğinin çalışma şeklini düzenler. Benzersiz olmayan bir grup numarası istediğiniz ve -o seçeneğini vermediğiniz zaman, grup oluşturma işlemi, standart şekline (-g veya -o seçeneği tanımlanmadığı durumda bir grup ekler gibi) geri dönecektir. Bu seçenek Red Hat tarafından eklenmiştir.

İLGİLİ DOSYALAR


/etc/group   - grupların hesap bilgileri
/etc/gshadow - güvenli grup bilgileri

YAZAN

Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004