fstab(5) dosya sistemleri hakkındaki bilgileri içerir

KULLANIM

#include <fstab.h>
    

AÇIKLAMA

fstab dosyası çeşitli dosya sistemleri hakkında açıklayıcı bilgiler içerir. fstab dosyasına uygulamalar tarafından yazılmaz, sadece okunur; bu dosyanın oluşturulması ve bakımı sistem yöneticisinin sorumluluğundadır. fstab'daki girdilerin sırası önemlidir; çünkü fsck(8), mount(8) ve umount(8), işlemleri sırasında fstab içeriğini sıralı bir şekilde işlerler.

Her dosya sistemi ayrı bir satırda açıklanmıştır; her satırdaki alanlar boşluklar veya sekmelerle ayrılmıştır:

  ds_belirtimi  ds_dizini  ds_türü  seçenekler  dump_alanı  fsck_alanı


ds_belirtimi
Blok aygıtını ya da bağlanacak uzak dosya sistemini belirtir.

Bu alan, sıradan bağlama işlemlerinde bağlanacak aygıt için blok aygıtı dosyası ismini (mknod(8) ile oluşturulmuş '/dev/cdrom' ya da '/dev/sdb7' gibi aygıt dosyaları) içerir. NFS bağlama işlemlerinde bu alanın sözdizimi şöyledir: <konak>:<dizin>. Örnek: `knuth.aeb.nl:/'. procfs için ise 'proc kullanılır.

Aygıt isimlerini açıkça belirterek kullanmak yerine, LABEL=<etiket>, UUID=<uuid> sözdizimiyle, bağlanacak dosya sisteminin (ext2 ya da xfs) UUID'si ya da oylum etiketi (bkz. e2label(8) ya da xfs_admin(8)) kullanılabilir (örnek: `LABEL=Boot' ya da `UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6'). Bu kullanım sistemin değişikliklere uyumunu da sağlayacaktır. Örneğin, bir SCSI disk eklemek ya da kaldırmak istediğinizde diskin aygıt dosyası adı değişse bile dosya sisteminin oylum etiketi değişmeyecektir.

ds_dizini
Dosya sisteminin bağlama noktasını tanımlar. Bu alan takas bölümleri için 'none' (yok) olarak tanımlanmalıdır. Eğer bağlama noktası ismi boşluklar içeriyorsa, bu boşluk karakterleri '\040' şeklinde öncelenmelidir.

ds_türü
Dosya sisteminin türünü tanımlar. Sistem şu anda aşağıdaki dosya sistemleri desteklemektedir (diğer desteklenen sistemler için /proc/filesystems dosyasına bakın).


minix
14 veya 30 karakterlik dosya isimlerini destekleyen bir yerel dosya sistemidir.

ext
minix'e göre daha uzun dosya isimlerine ve daha geniş dosya düğümlerine destek veren bir yerel dosya sistemidir. Bu dosya sisteminin yerini ext2 almıştır, artık kullanılmamaktadır.

ext2
Daha uzun dosya isimleri ve daha geniş dosya düğümleri ile daha pek çok özellik içeren bir yerel dosya sistemidir.

ext3
ext2'nin günlüklü türüdür.

xiafs
Daha uzun dosya isimleri ve daha geniş dosya düğümleri ile daha pek çok özellik içeren bir yerel dosya sistemidir.

xfs
Jurnalleme, ölçeklenebilirlik ile daha pek çok özellik içeren bir yerel dosya sistemidir.

msdos
MS-DOS disk bölümleri için kullanılan bir yerel dosya sistemidir.

hpfs
HPFS disk bölümleri için kullanılan bir yerel dosya sistemidir.

iso9660
CD-ROM aygıtları için kullanılan bir yerel dosya sistemidir.

swap
Takas bölümleri için kullanılan bir disk bölümüdür.

Eğer ds_türü alanında dosya türü olarak ignore (yoksay) verilirse, girdi yoksayılır. Bu özellik kullanılmayan disk bölümlerini belirtmek için kullanışlıdır.

seçenekler
Bu alan, dosya sisteminin bağlama seçenekleri için ayrılmıştır.

Bu alan virgülle ayrılmış liste biçimindedir. En azından bağlantı türünü ve ek olark da dosya sistemlerine özel seçenekleri içerir. nfs dışındaki dosya sistemlerinin seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgileri mount(8)'da bulabilirsiniz. nfs dosya sistemi seçenekleri için de nfs(5)'ye bakabilirsiniz. Bütün dosya sistemleri için ortak olan seçenekler şunlardır:


noauto
Sistem açılışı sırasında (mount -a) bu dosya sistemi bağlanmaz. ''user'' bir kullanıcının bağlamasına izin verir ve ''owner'' sadece aygıt sahibinin bağlamasına izin verir. Daha detaylı belgeleme için mount(8)'a bakın.

user
Dosya sistemini herhangi bir kullanıcı bağlayabilir.

owner
Dosya sistemini sadece sahibi bağlayabilir.

Daha ayrıntılı bilgi için mount(8)'a bakınız.

dump_alanı
dump(8) komutu tarafından bu dosya sisteminin dökümlenmesinin gerekip gerekmediğini belirtmek için kullanılır. Eğer bu alan atlanmışsa veya sıfır değeri verilmişse, dosya sisteminin dökümlenmesinin gerekmediğini kabul edilir.

fsck_alanı
fsck(8) komutu tarafından, sistem yeniden başlatılırken yapılan denetimlerin hangi sırada yapılacağını belirlemek için kullanılır. Kök dosya sistemi için bu alanın değeri 1 olmalıdır. Diğer dosya sistemlerine ise 2 değeri verilmelidir. Aynı sürücü üstündeki dosya sistemleri sıra ile kontrol edilirken, farklı sürücüler üzerindeki dosya sistemleri, farklı sürücülerin aynı anda çalışabilme özelliklerini de sınamak için, aynı anda denetlenir. Eğer bu alan atlanmışsa ya da sıfırsa, fsck dosya sisteminin denetlenmesi gerekmediğini varsayar.

fstab'daki girdileri okumanın en uygun yolu getmntent(3) işlevini kullanmaktır.
   

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/fstab - fstab dosyası /etc içindedir.
   

HATALAR

mount(8) belgeleri daha sık güncellenir.
   

GEÇMİŞ

fstab dosya biçimi ilk kez 4.0 BSD'de kullanılmıştır.
   

ÇEVİREN

Can Kavaklıoğlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Şubat 2004