umount(8) dosya sistemlerini ayırır

KULLANIM

umount [-hV]
umount -a [-dflnrv] [-t sdstürü]
umount [-dflnrv] dizin | aygıt [...]

AÇIKLAMA

umount, dosya sistem(ler)ini, bağlı olduğu dosya hiyeraşisinden ayırır. Bir dosya sistemi, bağlandığı dizin adı verilerek belirtilir. Dosya sisteminin üzerinde olduğu özel aygıt isimlerinin belirtilmesi de işe yarayabilir ama bu yöntem oldukça eskidir. Ayrıca, bu aygıtın birden fazla dizine bağlandığı durumlarda hata oluşacaktır.

Unutmayın ki, bir dosya sistemi "meşgul" iken onu ayıramazsınız. Örneğin; açık dosyalar var ise veya bir süreç oradaki bir dizin içinde çalışıyorsa ya da o dizindeki bir takas dosyası kullanımda ise ... Örneğin bir süreç libc'yi başlatır ve libc oradaki yerel dosyaları açar böyle bir durumda, süreç umount'u çalıştırabilse bile işlem başarılı olmaz. Bir delice ayırma işlemi bu sorunların üstesinden gelir.

umount komutunun seçenekleri:


-V
Sürüm bilgisini basar ve çıkar.

-h
Bu yardım iletisini basar ve çıkar.

-v
Çıktı daha ayrıntılı olur.

-n
Dosya sistemini /etc/mtab dosyasına yazmadan ayırır.

-r
Ayırma işleminin hata vermesi durumunda, salt okunur olarak tekrar bağlar.

-d
Ayrılan aygıtın dönüş (loop) aygıtı olduğu durumda, bu dönüş aygıtını ayrıca serbest bırakır.

-a
/etc/mtab içinde tanımlı bütün dosya sistemlerini ayrılır. (umount 2.7 ve üzeri sürümlerde /proc dosya sistemi ayrılmaz.

-t sdstürü
Olay, sadece belirtilen türteki dosya sistemleri üzerinde gerçekleşir. Virgül ile ayırarak, birden fazla sanal dosya sistemi türü belirtilebilir. Listedeki dosya sistemi isimlerinin önüne no eki getirerek, üzerinde işlem yapılmasını istemediğiniz dosya sistemlerini belirtebilirsiniz.

-f
Dosya sistemini mutlaka ayırmaya çalışır (erişilemeyen bir NFS sistemi olması durumunda). Linux 2.1.116 veya sonraki çekirdek sürümleriyle geçerlidir.

-l
Ayırmak ne kelime, koparır (l, lazy'den gelir). Dosya sistemini dosya sistemi hiyerarşisinden koparır, meşgul olduğunu belirten herşeyi temizler. (Linux 2.4.11 veya daha üst sürümde çekirdek gerekir.)

DÖNÜŞ (LOOP) AYGITI

Şayet bağlı bir dönüş aygıtı varsa (/etc/mtab içinde loop=... seçeneği varsa) veya -d seçeneği kullanılmışsa, umount komutu bu aygıtı serbest bırakır. Askıda kalmış dönüş aygıtları losetup -d ile serbestleştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için losetup(8)'a bakınız.
   

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/mtab - bağlı dosya sistemleri tablosunu tutan dosya

   

GELİŞİM

umount ilk olarak AT&T UNIX sürüm 6'da kullanılmıştır.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003