END(7) o anki hareketi teslim eder

KULLANIM

END [ WORK | TRANSACTION ]

AÇIKLAMALAR

END o anki hareketi teslim eder. Hareket tarafından yapılan tüm değişiklikler diğerlerine görünür hale gelir ve bir çökme olsa bile değişikliklerin kalıcı olacağı garanti edilir. Bu komut, COMMIT [commit(7)] komutuna eşdeğer bir PostgreSQL oluşumudur.

PARAMETRELER


WORK, TRANSACTION
Bir etkileri yoktur.

EK BİLGİ

Bir hareketi iptal edip çıkmak için ROLLBACK [rollback(7)] kullanın.

END komutunun bir hareketin dışında kullanılması bir bozukluğa yol açmaz, ama bir uyarı iletisine sebep olur.

ÖRNEKLER

Bir hareketi teslim edip tüm değişiklikleri kalıcı yapmak için:

END;

UYUMLULUK

END komutu, SQL standardında belirtilen COMMIT [commit(7)] komutuna eşdeğer bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005