e2fsck(8) Linux ext2 dosya sistemini denetler

KULLANIM

e2fsck [ -pacnyrdfvstDFSV ] [ -b süperblok ] [ -B blokboyu ]
  [ -l|-L bozuk_blok_dosyası ] [ -C dt ] [ -j harici_günlük ]
  [ -E ek_seçenekler ] aygıt

AÇIKLAMA

e2fsck, bir Linux dosya sisteminin ikinci geliştirmesini (ext2fs) denetlemek için kullanılır. e2fsck, ayrıca günlük destekli ext2 dosya sistemini (ext3 dosya sistemi) de destekler. Normal e2fsck işlemine başlamadan önce günlük dosyasını dosya sistemine uygular. Jurnal uygulandıktan sonra, dosya sistemi "temiz/clean" olarak işaretlenir. Ext3 sistemleri için, süperblokta ayrıntılı bir tarama isteği yok ise, e2fsck günlüğü çalıştırır ve çıkar.

aygıt, dosya sisteminin bulunduğu fiziksel aygıtın adıdır (örneğin: /dev/hdc1).
   

SEÇENEKLER


-a
-p seçeneği ile aynıdır. Geriye uyumluluk içine vardır; mümkünse -p seçeneğini kullanmanız önerilir.

-b süperblok
Birincil süperbloğu kullanmak yerine, süperblok ile belirtilen başka bir süperbloğu kullanır. Bu seçenek, birincil süperblok bozulduğu durumlarda kullanılır. Yedek süperbloğun yeri, dosya sisteminin blok boyutu ile alakalıdır. 1k'lık blok boyutları olan dosya sistemleri için, yedek süperblok 8193. blokta bulunur; 2k'lık blok boyutlu bir dosya sisteminde yedek süperblok 16384. bloktadır; 4k'lık blok boyutlu dosya sistemleri için ise 32768. blokta bulunur.

mke2fs(8) komutunu -n seçeneği ile birlikte kullanarak, yedek süperblokların nerelerde bulunduğunu öğrenebilirsiniz. Dosya sisteminin blok boyutlarını tanımlamaya yarayan mke2fs(8)'nin -b seçeneği, süperblokların yerleşim sırasına tam riayet edilerek tanımlanmalıdır.

Şayet bir süperblok tanımlanmış ve dosya sistemi salt okunur açılmamışsa, e2fsck, birincil süperbloğu dosya sisteminin bütünlüğü adına güncelleyecektir.

-B blokboyu
Normalde, e2fsck uygun blok boyutunu bulabilmek için değişik blok boyutlarına uyan bir süperblok arar. Bazı durumlarda bu arama iyi sonuç vermez. Bu seçeneği kullanarak, e2fsck'nın sadece belirtilen boyutta arama yapması sağlanır. Şayet süperblok bulunamazsa, e2fsck bir ölümcül hata vererek sonlanır.

-c
Bu seçenekle, e2fsck'nın badblocks(8) uygulamasını çalıştırması sağlanır. badblocks(8) uygulaması dosya sistemindeki bozuk blokları arar ve onları "bozuk/bad" olarak işaretleyip bozuk blok düğümüne ekler. Şayet bu seçenek iki kez kullanılırsa, bozuk blok araması verileri bozmayan bir oku/yaz sınaması kullanılarak yapılır.

-C dt
Bu seçenek ile, e2fsck sürecinin tamamı, dosya tanımlayıcısı belirtilen bir dosyaya yazılır ve böylece işlemlerin bitmesini müteakip, bütün süreci tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bu seçenek, e2fsck'yi kullanan yazılımlar tarafından sıklıkla kullanılır. Şayet dosya olarak 0 tanımlı ise, e2fsck bir süreç ilerleme çubuğu görüntüleyecek ve işin ne kadarlık kısmının bittiğini bu çubuktan izlemek mümkün olacaktır. Bunun için, e2fsck'nin bir video konsol veya bir uçbirimde çalışıyor olması gerekmektedir.

-d
Hata ayıklama iletilerini görüntüler (e2fsck içinde hata ayıklaması yapmıyorsanız, kullanışlı değildir).

-D
Dosya sistemindeki dizinlerde eniyileme yapar. Bu seçenek, e2fsck'nin bütün dizinleri olabilecek en iyi duruma getirmesini sağlar: ya dizini yeniden indisler (dosya sistemi destekliyor ise) ya da yeniden sıralar ve daha küçük bir dizinler halinde ya da geleneksel dosya sistemleri için düz dizin yapısında sıkıştırır.

-E ek_seçenekler
e2fsck'nin desteklediği ek seçenekleri belirtmek için kullanılır. Bu seçenekler virgül ile ayrılımış ve "=" işaretini kullanan isim değer çiftlerinden oluşur. Aşağıdaki seçenekler desteklenmektedir:


ea_ver=ek_özellik_sürümü
Bu seçenekle, dosya sistemindeki ek özellik bloklarının sürüm numarasının belirtildiği varsayılır. Sürüm numarası 1 veya 2 olabilir. Öntanımlı değer 2'dir.

-f
Dosya sistemi temiz olsa bile, denetim yapılır.

-F
Denetime başlamadan önce, dosya sistemi aygıtının tampon önelleğini boşaltır. Aslında sadece, e2fsck'nin zamanlama denemeleri için kullanışlıdır.

-j harici_günlük
Bu dosya sistemi için kayıtların tutulacağı harici günlük dosyasının yeri belirtilir.

-l bozuk_blok_dosyası
bozuk_blok_dosyası ile belirtilen dosyada bulunan bozuk blok numaraları listesini, bozuk blokların listesine ekler. Bu dosyanın biçimi, badblocks(8) ile oluşturulan ile aynıdır. Bu blok numaraları, sadece içinde bulundukları dosya sistemleri için geçerlidir. Çünkü badblocks(8)'a, kesin ve doğru bir sonuç alabilmek için, dosya sisteminin blok boyunu vermek gerekmektedir. Sonuç olarak, e2fsck ile -c seçeneğini kullanmak çok daha basit ve akıllıca olacaktır. Çünkü böylece badblocks(8) yazılımına doğru parametrelerin geçildiğinden emin olabiliriz.

-L bozuk_blok_dosyası
Bozuk blok listesi olarak bozuk_blok_dosyası ile belirtilen dosyayı kullanır. Bu seçenek aslında, -l seçeneği ile aynıdır fakat burada bozuk blok listesine yeni bloklar eklenmeden önce eskileri silinir.

-n
Dosya sistemini salt okunur açar ve bütün sorulara "no/hayır" cevabının verildiğini kabul eder. Böylece e2fsck'yi etkileşimsiz kipte çalıştırmış olursunuz. (EK BİLGİ: -n seçeneğine ek olarak -c, -l veya -L seçeneği de belirtilirse; dosya sistemi oku-yaz kipinde açılacak ve bozuk blok listesinin güncellenmesi de mümkün olacaktır.)

-p
Onay beklemeden dosya sistemini düzeltir.

-r
Aslında bu seçenek hiçbir şey yapmaz, sadece geçmişe uyumluluk adına bulunmaktadır.

-s
Dosya sistemini normalleştirmek, standart bayt sıralamasına çevirmek için bayt-takaslaması yapar (i386 veya en kıymetsiz bayt sonda). Şayet dosya sistemi zaten standart bayt sıralamasına sahipse, bu seçenek hiçbir işlem gerçekleştirmez.

-S
Dosya sisteminin o anki durumu ne olursa olsun, bayt takaslaması yapılır.

-t
e2fsck için zaman istatiklerini görüntüler. Şayet bu seçenek iki kere kullanılırsa, ek zaman değerleri her geçiş için ayrıca görüntülenir.

-v
Ayrıntı kipi.

-V
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

-y
Bütün sorulara "yes/evet" cevabı verilmiş gibi davranarak e2fsck'nin etkileşimsiz kipte çalışmasını sağlar.

ÇIKIŞ KODLARI

e2fsck'nin çıkış kodu aşağıdakilerin toplamıdır:

  0 - Hata yok
  1 - Dosya sistemi hataları düzeltildi
  2 - Dosya sistemi hataları düzeltildi, sistem yeniden
      başlatılmalı
  4 - Dosya sistemi hataları düzeltilmeden bırakıldı
  8 - İşlemsel hata
 16 - Kullanım veya sözdizimi hatası
 32 - E2fsck kullanıcı tarafından iptal edildi
128 - Paylaşımlı kütüphane hatası

   

SİNYALLER

e2fsck'ya gönderildiğinde hangi sinyallerin ne etkilere sebep olduğu aşağıda açıklanmıştır:


SIGUSR1
Bir süreç ilerleme çubuğu görüntülenir (-C seçeneğine bakınız).

SIGUSR2
Süreç ilerleme çubuğunun görüntülenmesine son verilir.

HATALARIN BİLDİRİLMESİ

Her yazılımda hatalar olabilir. Şayet e2fsck'nin çökmesine sebep olan bir dosya sistemi veya e2fsck'nin tamir edemediği bir dosya sistemi bulursanız, lütfen yazara bunu bildirin.

Hata raporunuza, mümkün olduğunca fazla bilgi ekleyin. En iyisi, e2fsck'nin hata iletisinin tamamını e-postanıza iliştirin. Şayet kopyaların saklanabildiği yazılabilir bir dosya sisteminiz varsa, script(1) komutu e2fsck'nin çıktılarının bir dosyaya yazılabilmesi için en kullanışlı yoldur.

Ayrıca dumpe2fs(8)'nin çıktılarını göndermek de faydalı olabilir. Şayet özel bir düğüm veya düğümler e2fsck'ye sorun çıkarıyorsa, debugfs(8)'i kullanmak ve ilgili düğümler hakkındaki raporu da göndermek iyi bir fikir olacaktır. Şayet bu düğüm bir dizin ise, debugfs dump komutu bu dizin düğümünün içeriğini almanıza yardımcı olur. Daha sonra uuencode(1) komutunu bu çıktı üzerinde çalıştırdıktan sonra bana gönderin.

e2fsck -V çıktısını da eklemeyi unutmayın.
   

YAZANLAR

e2fsck'nın bu sürümü Theodore Ts'o <tytso (at) mit.edu> tarafından yazılmıştır.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Şubat 2004