dumpe2fs(8) ext2/ext3 dosya sistemi bilgilerini görüntüler

KULLANIM

dumpe2fs [ -bfhixV ] [ -ob süperblok ] [ -oB blokboyu ] aygıt

AÇIKLAMA

dumpe2fs, istenen aygıt üzerinde bulunan dosya sisteminin süperblokları ve blok gruplarıyla ilgili bilgileri görüntüler.

dumpe2fs, BSD Hızlı Dosya Sistemindeki (BSD Fast File System) Berkeley dumpfs'ine oldukça benzemektedir.
   

SEÇENEKLER


-b
Dosya sistemindeki bozuk alanlar için ayrılmış blokları gösterir.

-ob süperblok
Birincil süperbloğu kullanmak yerine, süperblok ile belirtilen başka bir süperbloğu kullanır. Bu seçenek, çok bozuk bir dosya sistemini tarayan "sihirbazlar" haricinde pek kullanılmaz.

-oB blokboyu
Dosya sistemi incelenirken blokboyu baytlık bloklar kullanılır. Bu seçenek, çok bozuk bir dosya sistemini tarayan "sihirbazlar" haricinde pek kullanılmaz.

-f
Dosya sistemi dumpe2fs'in tanımadığı özelliklere sahip olsa bile dosya sistemi bilgileri görüntülenir. Sonuçlar tahmini olabilir.

-h
Sadece süperblok bilgilerini görüntüler. Blok gruplarını tanıtıcı bilgiler çıktıda yer almaz.

-i
e2image(8) tarafından oluşturulmuş bir diskeşlem dosyasındaki bir dosya sisteminin bilgilerini görüntüler. Verilen aygıt ismi diskeşlem dosyasına giden yol olarak kullanır.

-x
Ayrıntılı grup bilgilerini blok numaralarını onaltılık biçimde göstererek basar.

-V
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

YAZILIM HATALARI

Çıktıyı anlayabilmek için fiziksel dosya sistemi yapısını bilmeniz gerekmektedir.
   

YAZANLAR

dumpe2fs Remy Card <Remy.Card (at) linux.org> tarafından yazılmıştır. Şu anda bakımı Theodore Ts'o <tytso (at) alum.mit.edu> tarafından yapılmaktadır.
   

YARARLANIM

dumpe2fs, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden elde edilebilir.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Mayıs 2005