DROP TABLE(7) bir tabloyu kaldırır

KULLANIM

DROP TABLE isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP TABLE veritabanından tabloları kaldırır. Bir tabloyu sadece sahibi kaldırabilir. Tabloyu kaldırmadan sadece satırlarını boşaltmak istiyorsanız DELETE [delete(7)] kullanın.

DROP TABLE daima hedef tablonun içerdiği indeksleri, kuralları, tetikleri ve kısıtları kaldıracaktır. Yine de, bir sanal tablo ya da başka bir tablodaki bir yabancı anahtar tarafından başvurulan bir tabloyu kaldırabilmek için CASCADE belirtilmelidir. (CASCADE bağımlı bir sanal tabloyu tamamen kaldıracak, fakat yabancı anahtar için diğer tablodan sadece yabancı anahtar kısıtını kaldıracaktır.)

PARAMETRELER


isim
Kaldırılacak tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

CASCADE
Tabloya bağımlı nesnelerin de (sanal tablolar gibi) silinmesini sağlar.

RESTRICT
Tabloya bağımlı nesneler varsa tablonun kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

films ve distributors tablolarını kaldırmak için:

DROP TABLE films, distributors;

UYUMLULUK

SQL standardının bir defada sadece bir tablo kaldırılmasına izin vermesi dışında, DROP TABLE SQL standardıyla tamamen uyumludur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005