checkXML(1) KDE DocBook XML belgeleri için bir XML ayıklayıcı

ÖZET

checkXML [dosya_adı]

TANIMLAMA

checkXML

komutu, KDE DocBook XML dosyalarındaki sözdizimi hatalarını kontrol eder. Bu araç diğer, DocBook tabanlı XML dosyaları için de kullanılabilir ancak KDE belgelendirmeleri dışında bir XML dosyası yazıyor veya düzenliyorsanız, genel kullanıma daha uygun ve KDE için özel tanımlamalar içermeyen xmllint(1) aracını kullanmalısınız.

AYRICA BAKINIZ

meinproc4(1) xmllint(1)

YAZAR

Lauri Watts <[email protected]>

Yazar.