autoconf(1) yapılandırma betiklerini oluşturur

KULLANIM

autoconf [seçenek] şablon-dosya ...

AÇIKLAMA

Verilmişse, şablon-dosyadan, varsa configure.ac'den, yoksa configure.in'den bir yapılandırma betiği oluşturur. Eğer şablon-dosya verilmişse, çıktı standart çıktıya yollanır, verilmemişse çıktı configure dosyasına yollanır.

İşlem kipleri:


-h, --help
Bu yardım metnini basar ve çıkar.

-V, --version
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

-v, --verbose
İşlemi ayrıntılı raporlar.

-d, --debug
Geçici dosyalar kaldırılmaz.

-f, --force
Tüm dosyalar eski sürüm kabul edilir.

-o, --output=dosya
Çıktıyı dosya'ya kaydeder (Öntanımlı olarak standart çıktıya yazılır).

-W, --warnings=sınıf
sınıf [sözdizimi] girdisi ile belirtilen sınıfa ait uyarıları gösterir.

Uyarı sınıfları şunlardır:


'cross'
çapraz derleme sorunları

'obsolete'
atıl duruma gelmiş yapılar

'syntax'
Sözdizimsel olarak belirsiz yapılar

'all'
bütün uyarılar

'no-SINIF'
SINIFa ilişkin tüm uyarıları kapatır

'none'
bütün uyarıları kapatır

'error'
uyarılar hata sayılır

Ortam değişkeni 'WARNINGS' etkin olur.

Kütüphane dizinleri:


-B, --prepend-include=dizin
dizin olarak verilen dizini arama yolunun önüne ekler.

-I, --include=dizin
dizin olarak verilen dizini arama yolunun sonuna ekler.

İzleme:


-t, --trace=makro
makro çağrılarının listesini gösterir.

-i, --initialization
Autoconf'un ilklendirme süreci de izlenir.

İzleme kipinde hiçbir yapılandırma betiği oluşturulmaz.
   

YAZAN

David J. MacKenzie ve Akim Demaille tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-autoconf (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2003 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

ÇEVİREN

Can Kavaklıoğlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Nisan 2004