autoheader(1) configure betiği için bir şablon başlığı oluşturur

KULLANIM

autoheader [seçenek] şablon-dosya ...

AÇIKLAMA

'configure' betiği için kullanılacak C '#define' ifadelerinden oluşan bir şablon dosyası oluşturur. Bunu gerçekleştirmek için, şablon-dosya, varsa configure.ac, yoksa configure.in taranır.

İşlem kipleri:


-h, --help
Bu yardım metnini basar ve çıkar.

-V, --version
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

-v, --verbose
İşlemi ayrıntılı raporlar.

-d, --debug
Geçici dosyalar kaldırılmaz.

-f, --force
Tüm dosyalar eski sürüm kabul edilir.

-W, --warnings=sınıf
sınıf [sözdizimi] girdisi ile belirtilen sınıfa ait uyarıları gösterir.

Uyarı sınıfları şunlardır:


'cross'
çapraz derleme sorunları

'gnu'
GNU kodlama standartları (gnu ve gnits kipleri öntanımlıdır)

'obsolete'
atıl duruma gelmiş oluşumlar veya yapılar

'override'
kullanıcı tarafından yeniden tanımlanmış Automake kuralları ve değişkenleri

'portability'
taşınabilirlik sorunları

'syntax'
sözdizimsel olarak belirsiz yapılar (öntanımlı)

'unsupported'
desteklenmeyen veya tamamlanmamış özellikler (öntanımlı)

'all'
bütün uyarılar

'no-SINIF'
SINIFa ilişkin tüm uyarıları kapatır

'none'
bütün uyarıları kapatır

'error'
uyarılar hata sayılır

Kütüphane dizinleri:


-B, --prepend-include=dizin
dizin olarak verilen dizini arama yolunun önüne ekler.

-I, --include=dizin
dizin olarak verilen dizini arama yolunun sonuna ekler.

İzleme:


-t, --trace=makro
makro çağrılarının listesini gösterir.

-i, --initialization
autoheader'ın ilklendirme süreci de izlenir.

İzleme kipinde hiçbir yapılandırma betiği oluşturulmaz.
   

YAZAN

David J. MacKenzie ve Akim Demaille tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-autoheader (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2003 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

ÇEVİREN

Can Kavaklıoğlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Nisan 2004