xsltproc(1) komut satırı xslt işlemcisi

KULLANIM

xsltproc [-V | -v | -o dosya | --timing | --repeat
  | --debug | --novalid | --noout | --maxdepth değer
  | --html | --docbook | --param isim değer
  | --stringparam isim değer | --nonet | --catalogs
  | --xinclude | --profile | --dumpextensions | --nowrite
  | --nomkdir | --writesubtree] [xsl_betiği] [dosya1]
  [dosya2] [....]

GİRİŞ

xsltproc, XML belgelerine XSLT şablonlarını uygulamak için kullanılan bir komut satırı aracıdır. GNOME projesinin XSLT C kütüphanesi olan libxslt'nin bir parçasıdır. GNOME projesinin bir parçası olarak geliştirilmesine rağmen, GNOME masaüstü ortamından bağımsız olarak da kullanılabilir.

xsltproc, komut satırından xslt şablonlarını içeren betiğin adı ve bu şablonların uygulanacağı dosya veya dosyaların adı belirtilerek kullanılır.

Şayet bir XML belge içinde xslt betiği ile ilgili bir işlem komutu varsa, komut satırında xslt betiğinin isminin bildirmesi gerekmez. xsltproc, bu betiği bulur ve onu kullanır.

Öntanımlı olarak, çıktı standart çıktıya yazılır. -o seçeneğini kullanarak çıktı için bir dosya belirtebilirsiniz.
     

KOMUT SATIRI SEÇENEKLERİ


-V, --version
libxml ve libxslt'nin sürüm numaralarını verir.

-v, --verbose
XML belgenin ve xslt dosyasının işlenmesi sırasında xsltproc tarafından gerçekleştirilen bütün adımlar hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

-o, --output dosya_adı
Çıktı dosya_adı ile belirtilen dosyaya yazılır. "Tomarlama" (chunking) diye bilinen çoğul çıktılar için, -o dizin/ şeklinde kullanım, bütün dosyaların dizin ile belirtilen dizinin altına gönderilmesini sağlar. Dizin sistemde mevcut olan bir dizin olmalıdır.

--timing
XML belgenin ve XSLT şablon dosyasının çözümlenmesi ve belgeye şablonların uygulanması ile sonuçların kaydedilmesi sırasında geçen süreyi görüntüler. Sonuç milisaniye cinsindendir.

--repeat
Dönüşümü 20 kere gerçekleştirir. Zaman testi için kullanılır.

--debug
Hata ayıklama amacıyla, dönüştürülmüş belgenin XML ağacını çıktılar.

--novalid
Belgenin DTD'sinin yüklenmesi adımını atlar.

--noout
Sonuçlar çıktılanmaz.

--maxdepth değer
Libxslt'nin bir sonsuz döngüye girmesini engellemek üzere şablon yığıtının derinliğini sınırlamakta kullanılır. Öntanımlı değeri 500'dür.

--html
Girdi olarak verilen belge bir HTML dosyasıdır.

--docbook
Girdi olarak verilen belge bir DocBook SGML dosyasıdır. DocBook XML belgelerle çalışmak için --docbook seçeneğini kullanmayın. Bu seçenek sadece Docbook'un SGML sürümüne sınırlı bir destek vermek için tasarlanmıştır.

--param isim değer
XSLT şablonunun isim parametresine değer değerini aktarmakta kullanılır En fazla 32 çift isim/değer çifti aktarabilirsiniz. Şayet verilen değer bir düğüm tanımlayıcısı değil de bir dizge ise, --stringparam seçeneğini kullanmak daha uygundur.

--stringparam isim değer
Değerin bir düğüm tanımlayıcısı değil de bir dizge olduğu durumlarda, XSLT şablonunun isim parametresine değer değerini aktarmakta kullanılır. Dizge mutlaka UTF-8 kodlanmış olmalıdır.

--nonet
DTD'ler ve öğeler sadece yerel dosya sisteminden alınır.

--catalogs
Harici girdilerin aranacağı yerler için SGML_CATALOG_FILES içinde tanımlanmış SGML kataloglarını kullanır. Öntanımlı olarak, xsltproc XML_CATALOG_FILES içinde belirtilmiş kataloglara bakar. Şayet bu da belirtilmemiş ise /etc/xml/catalog kullanılır.

--xinclude
Belgeyi Xinclude belirtimini kullanarak işler. Xinclude belirtimi hakkkında ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.w3.org/TR/xinclude/

--profile, --norman
XSLT şablonlarının her bir bölümü için harcanan zaman hakkında kısa bir bilgi verir. XSLT şablonlarının başarımını eniyilemek için uğraşırken faydalı olabilir.

--dumpextensions
Kayıtlı bütün eklentilerin listesini standart çıktıya yazar.

--nowrite
Çıktı herhangi bir dosya veya kaynağa yazılmaz.

--nomkdir
Çıktı dizinleri oluşturulmaz.

--writesubtree dosyayolu
Yazma işlemi sadece dosyayolu ile belirtilen dizinin alt dizinlerinde yapılır.


   

DÖNEN DEĞERLER

xsltproc'un geri döndürdüğü değerler, xsltproc'u bir betik aracılığı ile çalıştırmayı denediğiniz durumlarda işinize yarayabilir.

0: normal
1: argüman belirtilmemiş
2: çok fazla parametre verilmiş
3: bilinmeyen seçenek
4: xslt şablon dosyası çözümlenemedi
5: xslt şablon dosyasında hata
6: belgelerden birinde hata var
7: desteklenmeyen xsl:output yöntemi
8: dizge parametresi hem çift tırnak hem de tek tırnak içeriyor
9: dahili işlem hatası
10: işlemin bitirilmesini gerektiren bir ileti tarafından süreç durduruldu

   

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

libxml sanalyöresi: http://www.xmlsoft.org/
W3C XSLT belirtimi: http://www.w3.org/TR/xslt/
   

YAZAN

John Fleck <jfleck (at) inkstain.net> tarafından yazılmıştır.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004