xgettext(1) gettext dizgelerini kaynak dosyasından seçer

KULLANIM

xgettext [seçenek] [girdidosyası]...

AÇIKLAMA

Belirtilen girdidosyasından dönüştürülebilecek dizgeleri çekip alır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur. Aynı şey isteğe bağlı argümanlarda da geçerlidir.
     

Girdi dosyasının yeri:


girdidosyası ...
Girdi dosyaları

-f, --files-from=dosya
Girdi dosyalarının listesini dosya'dan okur.

-D, --directory=dizin
Girdi dosyalarının arama yoluna dizin'i ekler.

Şayet girdi dosyası `-` ise, standart girdi okunur.
     

Çıktı dosyasının yeri:


-d, --default-domain=isim
Çıktı olarak isim.po kullanılır (messages.po yerine).

-o, --output=dosya
çıktı belirtilen dosya'ya yazılır.

-p, --output-dir=dizin
Çıktı dosyaları dizin ile belirtilen dizin içine toplanır.

Şayet çıktı dosyası `-` ise, çıktı standart çıktıya yazılır.
   

Girdi dosyası dil seçimi:


-L, --language=isim
Dosya belirtilen dilde yorumlanır (C, C++, ObjectiveC, PO, Python, Lisp, EmacsLisp, librep, Java, awk, YCP, Tcl, RST, Glade).

-C, --c++
--language=C++ için kısaltma.

Öntanımlı olarak, dil, kullanılan dosya uzantısına göre tanınmaya çalışılır.
   

İşlem kipi:


-j, --join-existing
İletileri mevcut dosya ile birleştir.

-x, --exclude-file=dosya.po
dosya.po'daki girdiler kullanılmaz.

-c, --add-comments[=etiket]
Çıktı dosyasındaki yorum satırlarını etiket ile değiştirir (veya önceki anahtar sözcük satırları ile).


   

Language=C/C++ için özel seçenekler:


-a, --extract-all
bütün dizgeleri alır.

-k, --keyword[=sözcük]
Aranacak ek anahtar sözcük (sözcük verilmediğinde kullanılacak öntanımlı bir sözcük yoktur.)

-T, --trigraphs
Girdideki ANSI C üçlü harflerini anlar.

--debug
Biçim dizgesi tanıma ile ilgili daha fazla ayrıntı verilir.


   

Çıktı ayrıntıları:


-e, --no-escape
C öncelemeleri çıktıda kullanılmaz (öntanımlı)

-E, --escape
C öncelemeleri çıktıda kullanılır, genişletilmiş karakterler kullanılmaz.

--force-po
Boş olsa bile PO dosyasını yazar.

-i, --indent
PO dosyasını girintili tarzda yazar.

--no-location
'#: dosyaismi:satır' başlıkları yazılmaz

-n, --add-location
'#: dosyaismi:satır' başlıkları yazılır.

--strict
Uniforum kipini etkinleştirir.

-w, --width=sayı
Sayfa genişliği sayı'ya ayarlanır.

--no-wrap
Sayfa genişliğine sığmayan satırların taşan kısmı bir alt satıra indirilmez.

-s, --sort-output
Çıktıyı sıralı üretir.

-F, --sort-by-file
Çıktıyı dosya konumuna göre sıralar.

--omit-header
Başlığa `msgid ""' girdisini yazmaz.

--copyright-holder=dizge
Çıktıya telif hakkı dizgesi yazılır

--foreign-user
Yabancı kullanıcılar için FSF telif hakkı çıktıda bulunmaz.

-m, --msgstr-prefix[=dizge]
msgstr girdileri için önek olarak dizge ya da "" kullanılır.

-M, --msgstr-suffix[=dizge]
msgstr girdileri için sonek olarak dizge ya da "" kullanılır.


   

Bilgilendirme seçenekleri:


-h, --help
Yardım konularını görüntüler ve çıkar.

-V, --version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.


   

YAZAN

Ulrich Drepper <drepper (at) redhat.com> tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-gnu-gettext (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 1995-1998, 2000-2002 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004