wvdial.conf(5) wvdial ayar dosyası

AÇIKLAMA

wvdial başladığında, ilk olarak /etc/wvdial.conf ayar dosyasını yükler. Bu dosya temel ayarların tutulduğu yerdir. İçinde modem hızı ve portu, başlangıç dizisi, İSS telefon numaraları, kullanıcı ismi ve parolası gibi bilgiler yer alır.

/etc/wvdial.conf ayar dosyası Windows'un ".ini" dosya biçimindedir: bölüm isimleri köşeli parantez ile ayrılmış, değişken değeri atamaları "=" işareti ile yapılmıştır. Aşağıda örnek bir yapılandırma dosyası verilmektedir:

[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyS2
Baud = 57600
Init = ATZ
Init2 = AT S11=50
Phone = 555-4242
Username = kalemsor
Password = parolam
[Dialer phone2]
Phone = 555-4243
[Dialer shh]
Init3 = ATM0
[Dialer pulse]
Dial Command = ATDP

Yukarıda belirtilmiş olan bu basit ayar dosyası, burada belirtilen iki basit komut satırı uygulamasını çalıştırmak için gereken bütün seçenekleri içermektedir.

$ wvdial phone2
$ wvdial pulse

Aşağıda wvdial tarafından tanınan bütün seçeneklerin bir listesini bulabilirsiniz:


Modem
wvdial uygulamasının modem olarak kullanacağı aygıtın yeri. Öntanımlı değer: /dev/modem.

Baud
wvdial uygulamasının, modem ile haberleşmek için kullanacağı hızı belirtir. Öntanımlı değer 57600'dür.

Init1 ... Init9
wvdial modeminizi ayarlamak amacı ile 9 adede kadar başlangıç dizgesi kullanabilir. Telefon numarası aranmadan önce, bu dizgeler numara sıralarına göre modeme gönderilir. Bu, özellikle çoklu bölüm tanımlamada işe yarar. Yukarıda örnekte Init3 dizgesinin modem sesini kapamak için kullanıldığını görebilirsiniz. Öntanımlı değer Init1 için ATZ'dir.

Phone, Phone1 ... Phone4
wvdial uygulamasının çevirmesini istediğiniz telefon numaraları biri asıl dördü ek olmak üzere 5 numaraya kadar desteklenmektedir. Numaralar sıra ile aranır.

Dial Prefix
wvdial uygulaması, bu öneki arama komutunun ardından, aranacak numarasının önüne ekler. Örneğin kuzey Amerika'da arama esnasında beklemeyi önlemek için bu değeri "*70," olarak atayabilirsiniz.

Dial Command
wvdial uygulaması, bu dizgeyi modeme arama yapmasını söylemek için kullanır. Öntanımlı değer "ATDT"dir.

Login
İSS'nin size verdiği "kullanıcı ismi"ni burada belirtmelisiniz.

Login Prompt
Şayet İSS'niz, wvdial'in ayarlayamadığı garip bir bağlantı süreci kullanıyorsa, bu seçeneği bağlantı istemi tanımlamak için kullanabilirsiniz. Bu istem İSS'den alındıktan sonra, wvdial Login dizgesini gönderecektir.

Password
Bağlantı parolanızı belirteceğiniz alan.

Ask Password
Bu seçeneği ayarlarsanız, her İSS bağlantısı yaptığınızda kullanıcı parolanız sizden istenecektir. Bu seçeneği kullandığınızda, parolanızı dosya içine kaydetmeniz gerekmez. (bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

Password Prompt
Şayet İSS'niz, wvdial'in ayarlayamadığı garip bir bağlantı süreci kullanıyorsa, bu seçeneği parola istemi tanımlamak için kullanabilirsiniz. Bu istem alındığında wvdial parolayı karşıya gönderir.

PPPD Path
Şayet sisteminizdeki pppd, /usr/sbin içinde değil ise bu seçeneği kullanmanız gerekecektir.

Auto DNS
DNS'yi otomatik olarak almanızı sağlar. Öntanımlı olarak bu değer "açık/on" olarak tanımlı gelir. (Bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

Check DNS
Bağlantı sağlandıktan sonra DNS kontrolü yapmak için kullanılır. Öntanımlı olarak bu değer "açık/on" olarak tanımlı gelir. (Bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

DNS Test1
DNS sınaması için ilk DNS araması. (Bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

DNS Test2
DNS sınaması için ikincisi DNS araması. (Bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

Check Def Route
Bağlantı ayarlandıktan sonra öntanımlı yolu sınar. Öntanımlı olarak bu değer "açık/on" olarak tanımlı gelir. (Bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

Force Address
Bu seçenek sadece, sabit IP adresiniz olması durumunda uygulanır ve buna genelde ihtiyaç yoktur. Ancak, bazı İSS'ler PPP iletişimi sırasında IP adresini göndermezler. Bu seçenekle, pppd'yi belirttiğiniz IP adresini kullanmaya zorlayabilirsiniz.

Remote Name
Şayet İSS'niz PAP veya CHAP kimlik sınama sistemlerini kullanıyorsa, bu seçenekle İSS'nizin kimlik sınama sistemi ismini belirtmek durumunda kalabilirisiniz. Yine de, öntanımlı değer olan "*"'ı kullanmak genellikle güvenlidir.

Carrier Check
Bu seçenek, bağlantı esnasında modemin sınanmasını sağlar. Böylece hatta olup olmadığınızı anlayabilirisiniz. Şayet taşıyıcı hattınızın sürekli olarak kapalı olmasında ısrar eden garip bir modeminiz varsa, bu seçeneğe "no" atayıp taşıyıcı sınamasını kapatabilirsiniz.

Stupid Mode
wvdial aptal kipine ayarlanmışsa, uçbirim, sunucudan gelen hiçbir istemi yorumlamaya kalkmaz. Modem bağlantısı sonrası pppd'yi hemen başlatır. Görünüşe göre, size bağlantı istemi veren ama sadece siz PPP'yi çalıştırdıktan sonra bağlantıya izin veren İSS'ler var (ttnet genelde bu kipi kullanır). Bu kipin öntanımlı değeri, doğal olarak, kapalıdır.

New PPPD
Şayet pppd'nin 2.3.0 veya üzeri bir sürümünü kullanıyorsanız, wvdial uygulamasının /etc/ppp/peers/wvdial dosyasını oluşturabilmesi için bu seçeneğe ihtiyacınız var demektir. Öntanımlı olarak bu seçenek etkindir. Şayet eski bir pppd sürümü kullanıyorsanız ya bu seçeneği kapatın veya sürümünüzü yükseltin.

Default Reply
wvdial bir istem tespit ettiği ama tepki olarak ne yapacağını bilemediği durumlarda, öntanımlı olarak "ppp" göndermeye yarar. Bazen bu yetersiz kalabilir. Bu seçeneği wvdial'in öntanımlı istem yanıtını yok sayması için kullanabilirsiniz.

Auto Reconnect
Şayet etkinse, hattan düştüğünüz durumlara wvdial otomatik olarak yeniden bağlantı sağlayacaktır. Öntanımlı olarak bu değer etkindir.

Idle Seconds
Hat bağlı iken herhangi bir faaliyet olmadan geçmesine müsaade ettiğiniz süreyi belirtir. Bu seçeneğe atanan saniye cinsinden değerin aşılması durumunda bağlantı kopartılır. Şayet 0 (sıfır) değerini atamışsanız bu seçenek geçersiz olur.

Abort on Busy
Şayet bu seçenek aktif ise, hattın meşgul olması durumunda wvdial aramayı tekrarlamaz. Öntanımlı değer "off" tur ve bu nedenle hattan meşgul sinyali gelince wvdial aramayı tekrarlar.

Abort on No Dialtone
Şayet bu seçenek etkinse, hatta çevir sesi olmaması durumunda wvdial aramayı tekrarlamaz. Öntanımlı değer "on"dur.

Dial Attempts
Şayet bir değer belirtilmişse, bu arama denemesi sayısına ulaşılınca wvdial çıkar. Şayet bu değer 0 (sıfır) olarak atanmışsa, wvdial memnuniyetle sonsuz kere arama tekrarı yapacaktır.

wvdialconf(1) uygulaması modeminizin algılanması ve Modem, Baud, Init1/Init2 seçeneklerinin otomatik olarak doldurulması için kullanılabilir.

YAZANLAR

Worldvisions Weaver Projesinin bir parçası olarak, Dave Coombs ve Avery Pennarun tarafından, Net Integration Technologies Inc. için yazılmıştır. SuSE ve Red Hat'teki çocukların büyük katkıları olmuştur. Teşekkürler çocuklar!

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Ocak 2005