wammu(1) program pre správu záznamov vo vašom mobilnom telefóne

SYNTAX

wammu [parametre]

POPIS

Táto manuálová stránka popisuje program wammu. Tento program je grafické užívateľské rozhranie pre Gammu.

PARAMETRE

Tento program prijíma parametre podobne ako mnoho ďalších GNU programov, kde sú dlhé parametre uvedené dvomi pomlčkami (`-'). Popis parametrov je uvedený nižšie.
-h, --help
Zobrazí prehľad parametrov.
-v, --version
Zobrazí verziu programu.
-l, --local-locales
Použiť preklady z aktuálneho adresára miesto systémových. Toto je užitočné hlavne pri testovaní alebo pri spúšťaní bez inštalácie.
-i, --info
Zobrazí informácie o pripojení k telefónu a pokúsi sa k nemu pripojiť a zobraziť základné informácie o ňom. Tento parameter nepoužíva GUI.
-d, --debug
Zapne vypisovanie ladiacich informácií na štandardný chybový výstup. Funguje ako s GUI tak s --info.

LICENCIA

Program je vydaný pod GNU/GPL verzie 2.

HLÁSENIE CHÝB

V programe je určite mnoho chýb a ak ich nehlásite, budeme radi. Prosím nezabudnite do hlásenia napísať dôležité informácie (napr. zobrazenú chybu alebo ladiaci výstup). Chyby môžete zadávať na <http://bugs.wammu.eu/>.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Viac informácií nájdete na stránkach programu: <http://sk.wammu.eu/>.

gammu(1)

wammu-configure(1)

AUTOR

Michal Čihař <[email protected]>

COPYRIGHT

Copyright © 2003 - 2008 Michal Čihař <[email protected]>