uniq(1) yinelenen satırları atlar ve raporlar

KULLANIM

uniq [seçenek]... [girdi [çıktı]]

AÇIKLAMA

girdideki (veya standart girdideki) arka arkaya gelen aynı satırlardan sadece ilkini ve eşsiz satırları çıktıya (veya standart çıktıya) yazar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.
     

-c, --count
Her satırın başına tekrar sayısını yazar.

-d, --repeated
Sadece aynısından iki tane olan satırları gösterir.

-D, --all-repeated[=sınırlama-yöntemi]
İkinci ve sonraki yinelenen girdi satırlarını iptal etmez, ama yinelenmeyenleri iptal eder. Bu seçenek, örneğin, harf büyüklüğünü yok sayan veya sadece seçilmiş alanları karşılaştıran seçeneklerle birlikte kullanıldığında yararlıdır. İsteğe bağlı olan sınırlama-yöntemi ile yinelenen satırların nasıl gruplanacağı belirtilir ve şu değerlerden biri olmalıdır:


none
Yinelenen satırlar gruplara ayrılmaz. Bu, bir sınırlama-yöntemi belirtmemekle aynıdır.

prepend
Her yinelenen satır grubundan önce bir satırsonu çıktılar.

separate
Yinelenen satır gruplarını tek bir satırsonu ile ayırır. Bu, ilk gruptan önce satırsonunun olmayışı dışında prepend kullanımı ile aynıdır. Böyle bir çıktı kullanıcılar için daha elverişlidir.

Gruplar ayrılırken girdi akımı ardarda iki veya daha çok boş satır içeriyorsa çıktı tuhaf görünebilir. Bunun olmaması için peşpeşe gelen satırsonu karakterlerini teke indiren `tr -s '\n'' üzerinden girdiyi filtreleyebilirsiniz.

Bu seçenek bir GNU oluşumudur.

-f, --skip-fields=sayı
Eşsizlik bakımından sınamadan önce bir satırın sayı alanını atlar. Bir alan, en azından bir boşluk veya sekme ile diğerlerinden ayrılmış karakterlerden oluşur.

-i, --ignore-case
Karşılaştırırken harf büyüklüklerini farklılık olarak ele almaz.

-s, --skip-chars=sayı
Eşsizlik bakımından sınamadan önce bir satırın sayı karakterini atlar. Hem alan hem karakter atlanmasını istemişseniz önce alanlar atlanır.

-u, --unique
Sadece eşsiz satırları basar.

-w, --check-chars=sayı
Sadece sayı karakterlik satırlar karşılaştırılır.

--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006