tr(1) karakterleri çevirir veya siler

KULLANIM

tr [seçenek]... küme1 [küme2]

AÇIKLAMA

Standart girdiden okuduğu karakterleri çevirerek, sıkıştırarak ve/veya silerek standart çıktıya yazar.


-c, -C, --complement
küme1'in tümleyeni.

-d, --delete
küme1'deki karakterleri siler, çeviri yapmaz.

-s, --squeeze-repeats
Aynı karakterden oluşmuş bir sırayı, karakterler küme1 içinde varsa, siler yerine o karakterden bir tane koyar.

-t, --truncate-set1
Önce küme1'i, küme2'nin boyuna eşit olacak şekilde kısaltır.

--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

küme1 ve küme2 karakter dizileri olarak belirtilir. Çoğu zaten karakterlerin kendileridir. Yorumlanan dizilimler şunlardır:

\NNN      sekizlik değeri NNN (1-3 rakam) olan karakter
\\       tersbölü imi
\a       bip sesi
\b       gerisilme
\f       form ileri
\n       satırsonu
\r       satırbaşı
\t       yatay sekme
\v       düşey sekme
KAR1-KAR2   artan sırada KAR1'den KAR2'ye kadar
        tüm karakterler
[KAR*]     KAR karakterini KUME2'de KUME1 uzunluğu
        kadar tekrarlar
[KAR*TEKRAR]  KAR karakterini TEKRAR kere tekrarlar,
        TEKRAR 0 ile başlıyorsa sekizlik sayıdır
[:alnum:]   tüm harf ve rakamlar
[:alpha:]   tüm harfler
[:blank:]   tüm yatay boşluklar
[:cntrl:]   tüm denetim karakterleri
[:digit:]   tüm rakamlar
[:graph:]   boşluk hariç, tüm yazılabilir karakterler
[:lower:]   tüm küçük harfler
[:print:]   boşluk dahil, tüm yazılabilir karakterler
[:punct:]   tüm noktalama isaretleri
[:space:]   tüm yatay ve düşey boşluklar
[:upper:]   tüm büyük harfler
[:xdigit:]   tüm onaltılık sistem rakamları
[=KAR=]    KAR karakteriyle aynı olan tüm karakterler
Çeviri, -d seçeneği kullanılmadığında ve küme1 ve küme2'nin her ikisi de verildiğinde gerçekleşir. -t sadece çeviri yaparken kullanılabilir. küme2 gerektiğinde son karakteri tekrar edilerek küme1 ile aynı uzunluğa getirilir. küme2'deki fazlalık karakterler dikkate alınmaz. Çeviri yapılılırken küme2'de kullanılan karakter sınıflarından sadece [:lower:] ve [:upper:] kesin olarak büyükten küçüğe açılırlar, bu ikisi beraberce sadece büyük harf küçük harf değişimi yapılırken kullanılabilir. -s sadece ne çeviri ne de silme yapılıyorsa küme1'i kullanır; aksi takdirde çeviri veya sıkıştırma bittikten sonra sıkıştırma yapılıyorsa küme2'yi kullanır.
   

YAZAN

Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006