tail(1) dosyaların son kısmını basar

KULLANIM

tail [seçenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

Belirtilen her dosyanın son 10 satırını standart çıktıya yazar. dosya belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.


--retry
Belirtilen dosya ulaşılamaz hale geldiğinde dosya tekrar okunabilir olana kadar bekler.

-c, --bytes=sayı
Son sayı baytı gösterir.

-f, --follow[={name|descriptor}]
Dosyayı sürekli izler, yeni satırlar eklendikçe onları da çıktıya yazar. --follow=name ile dosya ismini kullanarak izler, --follow=descriptor ile dosya açıldığında sistemin döndürdüğü dosya tanıtıcısını kullanarak izler.

-F
--follow=name --retry ile aynı.

-n, --lines=sayı
Son 10 satır yerine son sayı satırı gösterir.

--max-unchanged-stats=sayı
--follow=name seçeneği kullanıldığında sayı denemeden sonra dosyada bir değişiklik gözlemlememişse silinip silinmediğinden veya isminin değiştirilmediğinden emin olmak için dosyayı tekrar açar (bu seçenek kullanılmadığında 5 defa bu işi yapar)

--pid=pid
-f ile kullanılır. Süreç numarası pid olan süreç öldükten sonra çıkar.

-q, --quiet, --silent
Dosya isimlerini gösteren başlıkları yazmaz.

-s, --sleep-interval=süre
-f ile kullanıldığı zaman dosyaya birşey yazılıp yazılmadığına süre saniyede bir (öntanımlı 1.0) bakar.

-v, --verbose
Dosya isimlerini gösteren başlıkları daima yazar.

--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

sayının (bayt veya satır sayısı) ilk karakteri `+' ise, sayıncı satır veya bayttan itibaren dosyanın içeriğini yazar, aksi halde dosyadaki son sayı girdiyi yazar. sayı, çarpım soneki alabilir: b = 512, k = 1024, m = 1024*1024.

--follow (-f) seçeneğinde =name belirtilmedikçe, tail dosya tanıtıcısını kullanarak dosyayı izler. Böylelikle dosyanın ismi değişse bile dosyayı izlemeye devam eder. Bazı durumlarda belli bir dosya adını izlemek istiyor olabilirsiniz, o zaman --follow=name seçeneğini kullanın (örneğin `tail --follow=name deneme' dediğinizde, deneme dosyası arada silinse, sonra yerine başka bir deneme dosyası oluşsa bile bütün bunlardan sonra tail `deneme' dosyasının içinde olanları göstermeye devam eder).
   

YAZAN

Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006