system(3) bir kabuk komutunu çalıştırır

KULLANIM


#include <stdlib.h>
int system (const char *dizge);

AÇIKLAMA

system() dizge ile belirtilen bir komutu, /bin/sh -c dizge çağrısıyla çalıştırır ve komutun çalışması bittikten sonra geri döner. Komutun çalışması esnasında, SIGCHLD engellenir, SIGINT ve SIGOUT göz ardı edilir.
   

DÖNÜŞ DEĞERİ

Herhangi bir hatada -1 döner (fork başarısız olmuş gibi), aksi takdirde komutun dönüş durumu döner. Bu sonuncu dönüş durumu wait(2) de belirtilen biçimde olur. Bundan dolayı, komutun çıkış kodu WEXITSTATUS(durum) olacaktır. /bin/sh'ın çalıştırılamadığı durumlarda, çıkış durumu, exit(127) yapan komutun durumu olacaktır.

Şayet dizge değeri NULL ise ve kabuk uygunsa, system() sıfırsan farklı bir değer döndürür; uygun değilse sıfır döndürür.

system(), çocuk süreçlerden hiçbirinin bekleme durumunu etkilemez.
   

UYUMLULUK

ANSI C, POSIX.2, BSD 4.3
   

NOTLAR

Bahsedildiği gibi; system(), SIGINT ve SIGQUIT sinyalini yoksayar. Bu, uygulamaların kendi çocuklarının çıkış durumlarını kontrol etmedikleri takdirde aşağıdaki örnekteki gibi durdurulamaz bir döngüden sürekli çağrılan uygulamalara sebep olabilir.

while(birşey) {
  int donen = system("foo");
  if (WIFSIGNALED(donen) &&
      (WTERMSIG(donen) == SIGINT || WTERMSIG(donen) == SIGQUIT))
          break;
}

Sistem bütünlüğünü bozmak için, bazı çevre değişkenleri tuhaf değerlerle kullanılabileceğinden, system()'i suid veya sgid yetkileri olan bir yazılımda kullanmayın. Onun yerine exec(3) ailesine ait işlevleri kullanın, ama execlp(3) veya execvp(3) işlevleri hariç. /bin/sh'ın bash'ın 2. sürümü olduğu sistemlerde, bash başlatma sırasında yetkileri tutacağından system(), suid veya sgid hakları olan yazılımlardan düzgün çalışmayacaktır. (Debian sh olarak çağrıldığında bunu yapmayan değiştirilmiş bir bash kullanır.)

/bin/sh'ın kullanılabilirliği aslında kontrol edilmez; Daima kullanılabilir olduğu varsayılır. ISO C kontrolün yapılmasını isterse de POSIX.2 kabuktan geri dönen değerin daima sıfırdan farklı olması gerektiğini kabul eder (çünkü kabuk olmayan bir sistem uyumlu değildir ve uyum için kabuğun eklenmiş olması gerekmektedir).

Kabuk komutu için 127 döndürmek mümkündür, bu nedenle kod, execve() çağrısının hata verdiğinin, kesin bir kanıtı sayılamaz.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003