sulogin(8) tek kullanıcılı kipte sisteme giriş

KULLANIM

sulogin [ -t zamanaşımı ] [ -p ] [ tty-aygıtı ]

AÇIKLAMA

sulogin, sistem tek kullanıcılı kipe geçerken, init(8) tarafından çağrılır (bu inittab(5) içindeki bir girdi üzerinden yapılır). Önyükleyicide (örneğin; LILO) -b seçeneği belirtildiği durumlarda da, init, sulogin'i çalıştırmayı dener.


Kullanıcı şöyle bir uyarı alır:
Give root password for system maintenance
(or type Control-D for normal startup):
     
Türkçesi:
Sistemi onarmak için root parolasını giriniz
(normal açılış için ise Ctrl-D tuşlayınız):

Şayet -p seçeneği belirtilmişse, tek kullanıcılı kabuk, argv[0]'daki ilk karakter olarak tire ile çağrılır. Bu, pek çok kabuğun, bir giriş kabuğu gibi davranmasına sebep olur. Öntanımlı olarak bu böyle olmaz; kabuk başlangıçta, /etc/profile ve $HOME/.profile dosyalarını okumayacaktır.

Kullanıcı tek kullanıcılı kipten çıktıktan sonra veya başta Ctrl-D tuşlarına basılmış ise, sistem öntanımlı açılış seviyesinde açılışı yapar (açılış yapmaya devam eder).
   

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

sulogin, hangi kabuğu başlatacağına karar vermek için, SUSHELL veya sushell değişkenlerine bakar. Şayet bu değişkenler tanımlı değilse, /etc/passwd içinde root kullanıcı için belirtilen kabuğu çalıştırmayı dener. Bunda da başarılı olamazsa, /bin/sh'a düşer.

Bu, -b seçeneği ile birlikte, init için çok önemlidir. Sistemi (kök dosya sistemi oku/yaz kipinde bağlanmış olarak) tek kullanıcılı kipte açmak için (durağan olarak bağlanmış özel bir "başarısız olmayan" (failsafe) kabuk kullanarak) LILO açılış ekranında şunu yazın:

boot: linux -b rw sushell=/sbin/sash

   

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/mtab - bağlı dosya sistemleri tablosunu tutan dosya

   

İLGİLİ DOSYALAR

Sulogin, root parolasını bulmak için aşağıdaki dosyaları inceler. Şayet bu dosyalar yoksa veya bozulmuş ise /bin/sh'a düşer. Şayet bu dosyalar onarılamaz bir biçimde bozulmuş ise, size root parolasını sormaksızın, kabuğa düşer.

/etc/passwd,
/etc/shadow    (şayet varsa)

   

YAZAN

Miquel van Smoorenburg <miquels (at) cistron.nl> tarafından yazılmıştır.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003