split(1) bir dosyayı parçalara ayırır

KULLANIM

split seçenek [girdi [önek]]

AÇIKLAMA

girdiyi eşit büyüklükte (öntanımlı: 1000 satır) parçalara bölüp önekaa, önekab, ... isimli dosyalara koyar. önek belirtilmediğinde parça isimleri `x' ile başlar. girdi belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdiyi kullanır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.


-a, --suffix-length=sayı
sayı uzunlukta sonek kullanır (öntanımlı: 2)

-b, --bytes=sayı
Her çıktı dosyasına sayı bayt koyar.

-C, --line-bytes=sayı
Her çıktı dosyasına en fazla sayı baytlık satırlar koyar.

-d, --numeric-suffixes
Alfabetik sonekler yerine sayısay sonekler kullanır.

-l, --lines=sayı
Her çıktı dosyasına en fazla sayı satır koyar.

--verbose
Her çıktı dosyasından önce standart hataya bir tanı iletisi basar.

--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

sayı, bir katsayı soneki içerebilir: 512 için b, 1K için k, 1 Meg için m.
   

YAZAN

Torbjorn Granlund ve Richard M. Stallman tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006