sort(1) metin dosyalarını satırlarını sıralar

KULLANIM

sort [seçenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

dosya(ların)nın sıralanmış halini standart çıktıya yazar. sort sıralama yaparken her satırın belli bir bölümüne bakarak sıralama yapar. Baktığı bölüme sıralama anahtarı denir. Bu anahtarı aşağıdaki seçenekleri kullanarak belirtebilirsiniz. Seçeneklerden sonra anahtarların nasıl oluşturulduğuyla ilgili bilgi bulabilirsiniz.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur. Sıralama seçenekleri:


-b, --ignore-leading-blanks
Sıralanacak alanlarda ve sıralama anahtarlarından önce gelen boşlukları dikkate almaz.

-d, --dictionary-order
Anahtarlarda sadece [a-zA-Z0-9] karakterlerini dikkate alır.

-f, --ignore-case
Sıralarken büyük/küçük harf farklılıklarını dikkate almaz.

-g, --general-numeric-sort
Sayısal değere bakarak sıralar; -n seçeneğini de verilmiş kabul eder (-n seçeneğinden farkı: 1.e-3 gibi sayıları da okuyabilir. -n seçeneğinden çok daha yavaş çalışır, gerekmedikçe bu seçeneği kullanmayın).

-i, --ignore-nonprinting
Anahtarlarda sadece yazılabilir karakterleri dikkate alır.

-M, --month-sort
Anahtarın ilk üç harfini alır, bir ay isminin kısaltmasıysa, ayların sırasına göre sıralar. Ay isimlerinin kısa yazılışlarını LC_TIME ortam değişkeninin belirttiği yerel dosyasından okur.

-n, --numeric-sort
Sayısal değere bakarak sıralar.

-R, --random-sort
Rasgele anahtar çırpılarına göre sıralar.

--random-source=dosya
Rasgele baytları dosyadan okur (öntanımlı: /dev/urandom).

-r, --reverse
Karşılaştırma sonucunu tersine sıralar.

Diğer seçenekler:


-c, --check
Dosyalar sıralı mı diye bakar; sıralamaz.

-k, --key=konum1[,konum2]
Sıralama anahtarı belirtmek için kullanılan seçenek: konum1de başlayan konum2de biten bir anahtar belirler (alan numarasını ve karakterin kelime içindeki yerini 1'den başlayarak sayar).

-m, --merge
Sıralama yapmaz; daha önceden sıralanmış dosyaları birleştirir.

-o, --output=dosya
Sonucu dosyaya yazar

-s, --stable
Eğer tüm satırlar karşılaştırıldıklarında eşit gözüküyorlarsa dosyayı aynı bırakır (bu seçenek kullanılmadığında sort yukarda belirtilen durumla karşılaştığında satırları baştan sona bayt bayt karşılaştırır).

-S, ---buffer-size=sayı
Ana bellekten sayı genişliğinde alan kullanır.

-t, --field-separator=ayraç
Geçiş için boşluk yerine ayraç kullanılır.

-T, --temporary-directory=dizin
Geçici dosyalar için dizin kullanılır, $TMPDIR veya /tmp değil. Çok sayıda dizin çok sayıda seçenek ile belirtilir.

-u, --unique
-c seçeneği ile birlikte, kesin sıralama için bakar; -c olmaksızın sadece ilk eşitlik durumunu çıktılar.

-z, --zero-terminated
Satırları satırsonu karakteri (\n) yerine boş karakterle (\0) bitirir.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Sıralama anahtarları konum1, konum2 argümanları anum[.kyeri][sseç] ile belirtilir. Burada anum alan numarası kyeri de karakterin alandaki yeridir. -k seçeneği verildiğinde alan numarası ve karakterin alandaki yeri 1'den başlanarak sayılır (eski kullanım şeklinde 0'dan başlanarak sayılır). sseç ise yukarda belirtilen sıralama seçeneklerinden oluşur. (Hem en başta hem konum1 veya konum2nin içinde sıralama seçeneği belirtilmişse konum1, konum2nin içindekiler kullanır). Anahtar belirtilmemişse sort bütün satırı anahtar olarak kullanır.

sayıdan sonra şu soneklerden biri gelebilir: %%(hafızayı yüzdeyle belirtmek için), b, k(varsayılan), M, G, T, P, E, Z, Y.

dosya verilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.


Uyarı:
Ortam değişkenlerince belirlenen yerel dosyası sıralamayı etkiler. Bayt değerlerine göre sıralama için LC_ALL ortam değişkenine "C" değerini atayın.

YAZAN

Mike Haertel ve Paul Eggert tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006