shuf(1) satırları rasgele karar

KULLANIM

shuf [seçenek]... dosya
shuf -e [seçenek]... [argüman]...
shuf -i ilk-son [seçenek]...

AÇIKLAMA

Girdi satırlarını rasgele kararak standart çıktıya yazar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.


-e, --echo
Her argüman bir girdi satırı olarak ele alınır.

-i, --input-range=ilk-son
ilkten sona kadar her numara bir girdi satırı olarak ele alınır

-n, --head-lines=sayı
En fazla sayı satır çıktılanır.

-o, --output=dosya
Sonuç standart çıktı yerine dosyaya yazılır.

--random-source=dosya
Rasgele baytları dosyadan okur (öntanımlı: /dev/urandom).

-z, --zero-terminated
Satırların sonuna satırsonu değil boş karakter (`\0') ekler.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Eğer dosya verilmezse veya - ise standart girdi okunur.
   

YAZAN

Paul Eggert tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006