shred(1) içeriğini gizlemek bazan da silmek için dosyanın üzerine yazar

KULLANIM

shred [seçenekler] dosya [...]

AÇIKLAMA

Belirtilen dosya(ların) üzerine bir kaç defa yazarak pahalı donanım çözümleri ile bile dosya içeriğinin kurtarılabilmesini zorlaştırır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.


-f, --force
Eğer gerekli olursa yazma izni vermek için izinleri değiştirir.

-n, --iterations=sayı
Öntanımlı 25 defa üzerine yazma yerine sayı defa üzerine yazar.

--random-source=dosya
Rasgele baytları dosyadan okur (öntanımlı: /dev/urandom).

-s, --size=sayı
sayı baytı bu işlemden geçirir (k, M, G gibi sonekler kabul edilir).

-u, --remove
Üzerine yazdıktan sonra dosyayı sıfırlar ve siler.

-v, --verbose
İlerlemeyi gösterir.

-x, --exact
Dosya boyutunu sonraki tam bloğa yuvarlamaz. Bu işlem, normal olmayan dosyalar için öntanımlıdır.

-z, --zero
İşlemi gizlemek için en son olarak üzerine sıfırlarla yazar

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Eğer dosya - ise işlem standart çıktıya uygulanır.

Eğer --remove (-u) belirtilmişse dosya(ları) siler. Öntanımlı değer dosyaları silmez çünkü bu komut genelde /dev/hda gibi aygıt dosyaları üzerinde çalıştırılır ve o dosyalar genelde silinmemelidir. Normal dosyalar üzerinde çalıştırıldığı zaman genelde --remove seçeneği kullanılır.


Dikkat:
shred komutu dosya sisteminin veriyi yerinde üzerine yazdığı varsayımına dayanır. Bu genelde yapılan işlemdir, fakat pek çok modern dosya sistemi bu varsayıma uymaz. Aşağıda shred komutunun işe yaramadığı dosya sistemleri örneklenmiştir:

·
AIX ve Solaris ile gelen (ve JFS, ReiserFS, XFS vs.) gibi kayıt düzenli veya jurnalli dosya sistemleri

·
RAID gibi çoklu veri yazan ve bazı yazma işlemleri başarısız olsa bile devam edebilen dosya sistemleri

·
Network Appliance'ın NFS sunucusu gibi dosya sisteminin bir görüntüsünü kaydeden dosya sistemleri

·
geçici yerlerde arabellek oluşturan dosya sistemleri (NFS sürüm 3 istemcileri gibi)

·
sıkıştırılmış dosya sistemleri

ext3 dosya sistemlerinde de, sadece data=journal kipinde yukarıdaki feragatname uygulanır (shred'in sınırlı etkililiğinden dolayı). data=ordered (öntanımlı) ve data=writeback kiplerinde shred beklendiği gibi çalışır. mount kılavuz sayfasında (man mount) açıklandığı gibi /etc/fstab dosyasında ilgili dosya sisteminin seçeneklerine data=birşey seçeneği eklenerek ext3 günlükleme kipini değiştirmek mümkündür.

Buna ek olarak, dosyasistem yedekleri ve uzak yansılar dosyanın silinemeyen kopyalarını taşıyabilir ve bu shred işleminden geçirilmiş bir dosyanın tekrar oluşturulabilmesini sağlayabilir.
   

YAZAN

Colin Plumb tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006