sha224sum(1) SHA224 ileti özetini hesaplar ve sınar

KULLANIM

sha224sum [seçenek] [dosya] ...

AÇIKLAMA

SHA224 (224 bitlik) sağlama toplamını çıktı olarak verir veya sınar. dosya verilmezse ya da '-' olarak tanımlanırsa, standart girdiyi okur.


-b, --binary
Dosyaları ikilik kipte okur.

-c, --check
SHA224 toplamlarını dosyadan okur ve bunları sınar.

-t, --text
Dosyaları metin kipinde okur (öntanımlıdır).

Aşağıdaki iki seçenek sadece sağlama toplamlarını sınarken yararlıdırlar:


--status
Herhangi bir çıktı vermez, durum kodu başarılı olarak görünür.

-w, --warn
Olması gerektiği gibi biçimlenmemiş sağlama toplamı satırlarıyla ilgili uyarı verir.

--help
Bu yardımı gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgisini gösterir ve çıkar.

Toplamlar RFC 3874'te açıklandığı gibi hesaplanır. Sınama esnasında, girdi dosyası bu komutun daha önceki çıktısı olmalıdır. Öntanımlı kipte bir sağlama toplamlı satır, türü gösteren karakter (ikilik için *, metin için ' ') ve her dosyanın adı çıktı olarak verilir.

YAZAN

Ulrich Drepper, Scott Miller ve David Madore tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006