sha1sum(1) SHA1 ileti özetini hesaplar ve sınar

KULLANIM

sha1sum [seçenek] [dosya] ...

AÇIKLAMA

SHA1 (160 bitlik) sağlama toplamını çıktı olarak verir veya sınar. dosya verilmezse ya da '-' olarak tanımlanırsa, standart girdiyi okur.


-b, --binary
Dosyaları ikilik kipte okur.

-c, --check
SHA1 toplamlarını dosyadan okur ve bunları sınar.

-t, --text
Dosyaları metin kipinde okur (öntanımlıdır).

Aşağıdaki iki seçenek sadece sağlama toplamlarını sınarken yararlıdırlar:


--status
Herhangi bir çıktı vermez, durum kodu başarılı olarak görünür.

-w, --warn
Olması gerektiği gibi biçimlenmemiş sağlama toplamı satırlarıyla ilgili uyarı verir.

--help
Bu yardımı gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgisini gösterir ve çıkar.

Toplamlar FIPS-180-1'de açıklandığı gibi hesaplanır. Sınama esnasında, girdi dosyası bu komutun daha önceki çıktısı olmalıdır. Öntanımlı kipte bir sağlama toplamlı satır, türü gösteren karakter (ikilik için *, metin için ' ') ve her dosyanın adı çıktı olarak verilir.

YAZAN

Ulrich Drepper, Scott Miller ve David Madore tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

ÇEVİREN

Emin İslam Tatlı <eminislam (at) web·de>, Nisan 2004

Kasım 2006'da güncellendi.