setpci(8) PCI aygıtlarını yapılandırır

KULLANIM

setpci [seçenekler] aygıtlar işlemler ...

AÇIKLAMA

setpci, PCI aygıtlarının durumlarını öğrenmek ve ayarlarını yapmak için kullanılan bir araçtır.

Bu komutu bütün özellikleri ile birlikte kullanabilmek için 2.1.82 sürümü veya üstü bir çekirdeğe ihtiyacınız var (/proc/bus/pci arayüzünü desteklemeli). Eski çekirdeklerdeki PCI araçları, donanımlara doğrudan erişime sahip ve sadece root kullanıcıya mahsus araçlardı. Bu tür eski araçlar donanım farklılıkları ve marka çeşitliliğinden dolayı oldukça fazla problem yaşatmaktaydılar.

Bütün sayılar onaltılık tabanda olarak girilir.
   

SEÇENEKLER


-v
setpci aracının sonuçlarının daha ayrıntılı olmasını ve mümkün olan tüm bilgileri göstermesini sağlar.

-f
Şayet yapılacak bir işlem yoksa (mesela bir pci kart belirtilememişse) setpci aracının bir çıktı vermemesini sağlar. Bu seçenek genellikle dağıtımların yapılandırma betikleri tarafından, sorgudaki pci kartın makinede olup olmadığının ya da düzgün çalışıp çalışmadığının tespiti için kullanılır.

-D
'Gösteri kipi' -- Yaptığınız ayarları gerçekte uygulanmaz ama sanki uygulanmış gibi sonuçları çıktılar. Komutu setpci -vD şeklinde kukkanarak oldukça karmaşık olan komut diziminin sonucunu gerçekte komutu uygulamadan görebilirsiniz ve bu da yapacağınız bir hatalı sözdiziminin engellenmesine yardımcı olur.

--version
setpci aracının sürüm bilgilerini gösterir. Bu seçenek tek başına kullanılmalıdır.

AYGIT SEÇİMİ

Her komut diziminden önce uygulayacağınız komutun etki edeceği PCI aygıtını seçmelisiniz.


-s [[taşıt]:][yuva][.[işlev]]
Belirtilmiş taşıt, yuva ve işlev'e uygun aygıtları seçer. Aygıt adreslerinin her bir bileşeni ihmal edilebilir ya da "herhangi bir değer" anlamına gelen "*" şeklinde yazılabilir. Bütün sayılar onaltılık tabanda verilir. Mesela, "0:" 0 numaralı taşıt üzerindeki bütün aygıtlar anlamına gelir, "0" herhangi bir taşıt üzerindeki 0 numaralı aygıtının bütün işlevlerini kapsar, "0.3" bütün taşıtlar üzerindeki 0 numaralı aygıtın üçüncü işlevini gösterir, ".4" her aygıtın sadece dördüncü işlevini gösterir.

-d [üretici]:[aygıt]
Belirtilmiş üretici ve aygıt kimliğine sahip aygıtları seçer. İki değer de verilecekse onaltılık tabanda veya "herhangi bir değer" anlamında "*" şeklinde verilebilir.

İŞLEMLER

Bir yapılandırma yazmacının değerini sorgulamak için, sadece ismini belirtmek yeterlidir. Bunu ismini yazarak yapabileceğiniz gibi yazmaç adresi ile hatta isteğe bağlı olarak adresin sonuna yazmacın genişliğini belirtmek üzere bayt, word (2 bayt), longword (4 bayt) sözcüklerini ifade eden .B, .W, .L soneklerini ekleyerek yapabilirsiniz.

Bir yazmaca değer atamak için, yazmaç sorguda kullandığınız isim ya da adres olmak üzere yazmaç=değer yazmalısınız. Burada değer yazmaca yazılacak değerlerin virgüllü listesi olabilir.
   

YAZMAÇ İSİMLERİ

setpci aşağıdaki yapılandırma yazmaçlarının isimlerini tanır. Bunların kesin anlamları için PCI bus belirtimine veya bir kaç yorum bulabileceğiniz /usr/include/linux/pci.h dosyasına bakın.

VENDOR_ID
DEVICE_ID
COMMAND
STATUS
REVISION
CLASS_PROG
CLASS_DEVICE
CACHE_LINE_SIZE
LATENCY_TIMER
HEADER_TYPE
BIST
BASE_ADDRESS_0
BASE_ADDRESS_1
BASE_ADDRESS_2
BASE_ADDRESS_3
BASE_ADDRESS_4
BASE_ADDRESS_5
CARDBUS_CIS
SUBSYSTEM_VENDOR_ID
SUBSYSTEM_ID
ROM_ADDRESS
INTERRUPT_LINE
INTERRUPT_PIN
MIN_GNT
MAX_LAT
PRIMARY_BUS
SECONDARY_BUS
SUBORDINATE_BUS
SEC_LATENCY_TIMER
IO_BASE
IO_LIMIT
SEC_STATUS
MEMORY_BASE
MEMORY_LIMIT
PREF_MEMORY_BASE
PREF_MEMORY_LIMIT
PREF_BASE_UPPER32
PREF_LIMIT_UPPER32
IO_BASE_UPPER16
IO_LIMIT_UPPER16
BRIDGE_ROM_ADDRESS
BRIDGE_CONTROL
CB_CARDBUS_BASE
CB_CAPABILITIES
CB_SEC_STATUS
CB_BUS_NUMBER
CB_CARDBUS_NUMBER
CB_SUBORDINATE_BUS
CB_CARDBUS_LATENCY
CB_MEMORY_BASE_0
CB_MEMORY_LIMIT_0
CB_MEMORY_BASE_1
CB_MEMORY_LIMIT_1
CB_IO_BASE_0
CB_IO_BASE_0_HI
CB_IO_LIMIT_0
CB_IO_LIMIT_0_HI
CB_IO_BASE_1
CB_IO_BASE_1_HI
CB_IO_LIMIT_1
CB_IO_LIMIT_1_HI
CB_SUBSYSTEM_VENDOR_ID
CB_SUBSYSTEM_ID
CB_LEGACY_MODE_BASE

   

PCILIB SEÇENEKLERİ

PCI araçları, PCI kartları ile haberleşmek için PCILIB (PCI yapılandırma alanları için, platform bağımsız işlevler sağlayan taşınabilir bir kütüphane) kullanırlar. Aşağıdaki seçenekler kütüphanenin parametrelerini kontrol eder, özellikle kullanılan erişim yöntemini. Öntanımlı olarak, PCILIB eldeki ilk erişim yöntemini kullanır ve hata ayıklama iletisi görüntülemez. Her bir seçeneğe desteklenen donanım/yazılım ayarlarını içeren bir liste eşlik eder.
       
-P dizin
dizin dizinine erişim için /proc/bus/pci yerine Linux 2.1 tarzı yapılandırma erişimi kullanılır (sadece Linux 2.1 veya daha yeni sürümlerde).

-H1
Intel yapılandırma mekanizması 1 üzerinden doğrudan donanım erişimi kullanılır (sadece i386 ve uyumluları için).

-H2
Intel yapılandırma mekanizması 2 üzerinden doğrudan donanım erişimi kullanılır.

Uyarı: Bu yöntemde sadece herhangi bir taşıt üzerindeki ilk onaltı aygıtı adresleyebilirsiniz. Pek çok durum için güvenilmez bir yöntemdir (sadece i386 ve uyumluları için).

-S
PCI erişim sistem çağrılarını kullanır. (sadece Alpha ve UltraSparc üzerindeki Linux'lar içindir).

-F dosya
Bütün bilgileri setpci -x çıktısını içeren dosyadan elde eder. Kullanıcılardan gelen yazılım hataları raporları için oldukça faydalı bir yöntemdir. Bütün donanım yapılandırmasını, kullanıcıya daha fazla ayrıntı için soru sormaya gerek kalmadan, görülmesini sağlar (bütün sistemlerde).

-G
Kütüphanenin hata ayıklama seviyesini artırır (bütün sistemlerde).

ÖRNEKLER

setpci -d *:* latency_timer=40 latency_timer 64'e ayarlanır (onaltılık tabanda 40).

setpci -s 0 aygıt_no üretici_no bütün taşıtların 0. yuvasında bulunan aygıtların kimliklerini listeler.

setpci -s 12:3.4 3c.l=1,2,3' 4 bayt genişlikteki (longword) 1 değerini 3c yazmacına, 2 değerini 3d yazmacına ve 3 değerini 12 numaralı taşıtın 3 numaralı yuvasının 4 numaralı işlevinin 3e yazmacına yazar.
   

İLGİLİ DOSYALAR


/usr/share/hwdata/pci.ids
Bilinen bütün PCI kimliklerinin listesi (satıcılar, aygıtlar, sınıflar ve altsınıflar).

/proc/bus/pci
2.1.82 sonrası Linux çekirdeği ile sağlanmış olan PCI taşıtı yapılandırma alanı ile iletişimi sağlamak için bir arayüz. Her taşıt için bir altdizin altında her kart için bir yapılandırma alanı dosyası ve bütün PCI aygıtların listesini içeren bir aygıt dosyası içerir.

YAZAN

Linux PCI Araçlarının bakımı Martin Mares <mj (at) ucw.cz> tarafından yürütülmektedir.
   

ÇEVİREN

Ekin Yurdakurban <ekin (at) capanlar.com>, Mart 2004