seq(1) bir sayı dizisi basar

KULLANIM

seq [seçenek]... son
seq [seçenek]... ilk son
seq [seçenek]... ilk artış son

AÇIKLAMA

ilkten başlayıp sona kadar artışar atlayarak bir sayı dizisi basar.


-f, --format=biçim
printf tarzı gerçel sayı biçimi kullanılır (öntanımlı: %g).

-s, --separator=dizge
Sayıları ayırmak için dizgei kullanılır (öntanımlı: \n).

-w, --equal-width
Sayıların soluna sıfır ekleyerek genişliği eşitler.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Eğer ilk ve artış belirtilmezse, 1 oldukları varsayılır. son ilkten küçük bile olsa verilmeyen artışın 1 olduğu varsayılır. ilk, artış ve son gerçel sayı değerler olarak yorumlanır. Genellikle son ilkten büyük olduğunda artış pozitif, küçük olduğunda ise negatif olur. biçim `double' türünde tek argüman basmaya elverişli olmalıdır. ilk, artış ve son azami duyarlılığı duy olan ondalık sayılarsa biçimin %.duyf olduğu aksi takdirde %g olduğu varsayılır.
   

YAZAN

Ulrich Drepper tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006