sdiff(1) iki dosya arasındaki farklılıkları bulur ve etkileşimli olarak katıştırır

KULLANIM

sdiff -o çıktı_dosyası [seçenekler] 1.dosya 2.dosya

AÇIKLAMA

sdiff, komutu iki dosyayı birleştirir ve sonuçları, etkileşimli olarak çıktı_dosyasına yazar.

Şayet 1.dosya bir dizin ve 2.dosya değilse, sdiff komutu, 1.dosya ile verilen dizin içindeki 2.dosya ile aynı isimli dosyayı karşılaştırır; bu durum tersi için de geçerlidir. Her iki girdi de dizin olmamalıdır.

sdiff seçenekleri - ile başlar. Bu nedenle 1.dosya ve 2.dosya isimleri - ile başlayamaz. Bunun yanında, -- şeklinde kullanım ile bu sorunu aşabilirsiniz. -- işaretinden sonra gelen argümanlar - ile başlasa bile dosya ismi olarak değerlendirilir. Girdi dosyası olarak - verilemez.

sdiff, -o (veya --output) seçeneği belirtilmeden kullanılırsa, yan yana biçimli çıktılama yapar. Bu kullanım oldukça eskidir; bunun yerine diff --side-by-side kullanın.

Seçenekler

Aşağıda, GNU sdiff'in kabul ettiği bütün komutların bir özetini bulacaksınız. Pek çok seçenek iki eşdeğer isme sahiptir. Birincisi - ile başlayan tek bir harften oluşur, diğeri ise -- ile başlayan uzun bir isimden meydana gelmektedir. Çok sayıda tek harfli seçenek (bir argüman almadıkça), -ac gibi yanyana yazılabilir: -ac, -a ve -c anlamına gelir. Uzun isimli seçenekler de başlangıçtan itibaren kendilerinden başka bir seçenekle karışmayacak şekilde kısaltılarak kullanılabilirler. Köşeli parantezler içindeki argümanlar, gerekli değilse verilmeyebileceği anlamına gelir.


-a

--text
Metin dosyası olmasalar bile, bütün dosyaları metin dosyaları olarak kabul eder ve onları satır satır karşılaştırır.

-b

--ignore-space-change
Karşılaştırmada ara boşluklarındaki farklar dikkate alınmaz.

-B, --ignore-blank-lines
Karşılaştımada boş satırlardaki farklar dikkate alınmaz.

-d

--minimal
En küçük değişikliği bile bulmak için algoritma değiştirilir. Bu seçenek sdiff'in yavaş çalışmasına (bazan oldukça yavaş) sebep olur.

-H

--speed-large-files
Pek çok küçük değişikliğe sahip büyük dosyaların karşılaştırılmasında işlemini hızlandırmak için buluşsal yöntemler (heuristics) kullanılır.

-i

--ignore-case
Büyük ve küçük harf kullanımından kaynaklanan farklar gözönüne alınmaz, aynı kabul edilir.

-I düzifd

--ignore-matching-lines=düzifd
düzifd ile eşleşen satırlar diğer dosyada olsa da olmasada yok sayılır.

-l

--left-column
Yanyana çıktılama biçiminde iki ortak satırdan sadece soldakini basar.

--line-format=biçim
if-then-else biçimli tüm girdi satırlarını çıktılarken biçim kullanılır.

-o dosya

--output=dosya
Katıştırılan çıktıyı dosyaya yerleştirir. Bu seçenek katıştırma işlemi için gereklidir.

-s

--suppress-common-lines
Yan yana çıktı biçiminde ortak satırlar çıktılanmaz.

-t

--expand-tabs
Girdi dosyalarındaki sekmelerin eşitliğini sağlamak için; çıktılarken sekmeleri boşluklara çevirir.

-v

--version
sdiff'in sürüm numarasını basar.

-wkrk_sayısı

--width=krk_sayısı
Yanyana çıktı biçiminde krk_sayısı ile belirtilen genişlikte sütunlar kullanılır. Tarihsel sebeplerle bu seçenek diff için -W, sdiff için -w'dir.

-w

--ignore-all-space
Satırları karşılaştırırken boşlukları atlar. Tarihsel sebeplerle bu seçenek diff için -w, sdiff için -W'dir.


   

ÇIKIŞ DURUMU

Çıkış durumu olarak 0'ın anlamı, hiçbir farklılık bulunamadığıdır. Bazı farklılıkların olduğu durumlarda 1 ile çıkar. Şayet 2 ile çıkarsa, bir sorun var demektir.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003