route(8) IP yönlendirme tablosunu yönetir/içeriğini gösterir

KULLANIM

route [-CFvnee]
route [-v] [-A aile] add [-net|-host] target [netmask ağmaskesi]
  [gw ağgeçidi] [metric N] [mss M] [window P] [irtt I] [reject]
  [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If]
route [-v] [-A aile] del [-net|-host] target [gw ağgeçidi]
  [netmask ağmaskesi] [metric N] [[dev] If]
route [-V] [--version] [-h] [--help]

AÇIKLAMA

route, çekirdeğin IP yönlendirme tablosunu yönetir. Birincil kullanım şekli; ifconfig(8) uygulaması ile ayarlanmış bir arayüz üzerinden, belirtilmiş konaklara veya ağlara sabit yönlendirme yapmaktır.

add veya del seçeneği kullanıldığı durumlarda, route uygulaması yönlendirme tablosunu tekrar düzenler. Şayet bu seçenekler kullanılmamışsa, o an geçerli olan yönlendirme tablosunu görüntülenir.

SEÇENEKLER


-A aile
Tanımlanan adres ailesi kullanılir. (Örneğin: `inet') Tam listeyi elde etmek için route --help komutunu kullanın.

-F
Çekirdeğin FIB (Forwarding Information Base) yönlendirme tablosu üzerinden işlem yapar. Öntanımlıdır.

-C
Çekirdeğin yönlendirme arabelleği üzerinden işlem yapar.

-v
Daha ayrıntılı bilgi verilir.

-n
Sembolik konak isimlerini saptamaya çalışmadan adreslerin sayısal değerlerini gösterir. DNS bağlantı yolunuzun ortadan kaybolduğu durumlarda oldukça kullanışlı bir seçenektir.

-n
Sembolik konak isimlerini saptamaya çalışmadan adreslerin sayısal değerlerini gösterir. DNS bağlantı yolunuzun ortadan kaybolduğu durumlarda oldukça kullanışlı bir seçenektir.

-e
Yönlendirme tablosunu görüntülemek için için netstat(8) biçimini kullanır.

-ee
Yönlendirme tablosundaki bütün parametreler ile oldukça uzun bir satır görüntülenmesine sebep olur.

del
Belirtilen yolu siler.

add
Belirtilen yolu ekler.

target
hedef ağ veya konak. Noktalar ile ayrılmış sayısal değerleri kullanabileceğiniz gibi ağ/konak ismini de yazabilirsiniz.

-net
Hedefin bir ağ olduğunu gösterir.

-host
Hedefin bir konak olduğunu gösterir.

netmask ağmaskesi
Yeni bir ağ yolu eklenirken kullanılacak ağ maskesini gösterir.

gw ağgeçidi
Paketler bu ağgeçidi üzerinden yollanır.


Bilgi:
Belirtilen ağgeçidi ilk ulaşılan olmalıdır. Bunun anlamı, öncelikle ağ geçidine sabit bir yol tanımlamış olmanız gerektiğidir. Şayet yerel arabirimlerden birinin adresini tanımlarsanız, paketlerin hangi arabirim üzerinden gönderileceğini belirtmiş olursunuz. Bu BSD tarzı uyumluluk içindir.

metric N
Yönlendirme tablosundaki metric alanını (yönlendirme süreçleri tarafından kullanılan), belirtilen N değerine ayarlar.

window P
Bu yol üzerinden yapılan işlemlerde TCP pencere boyutunu P değerine göre ayarlar. Bu genelde AX.25 ağlarda ve peşpeşe gelen pencereler ile uyumsuz sürücülerin olması durumunda kullanılır.

irtt I
Bu yol üzerinden yapılan bağlantılarda ilk tam dönüş süresi (irtt- initial round trip time) I milisaniye olarak ayarlanır. Bu değer 1-12000 arası olabilir. Bu seçenek genellikle AX.25 ağlarda kullanılır. Şayet belirtilmezse, RFC 1122 öntanımlısı olan 300 ms'lik süre kullanılır.

reject
Bir yol aramasının başarısız olmasını sağlamak için engelleyici bir yol oluşturur. Bu seçenek, öntanımlı yolun kullanılmasından önce, ağların gizlenmesini sağlamak amacı ile kullanılabilir. BU, GÜVENLİK DUVARI OLUŞTURMA ANLAMINDA ELE ALINMMALIDIR.

mod, dyn, reinstate
Düzeltilmiş veya dinamik bir yönlendirme yapar. Bu seçenekler teşhis amaçlıdır ve genelde sadece yönlendirme süreçleri tarafından kullanılırlar.

dev If
Yolun belirtilen aygıtla ilişkilendirilmesini güçlendirmek amacı ile kullanılır. Böylece çekirdeğin kendi içindeki aygıtı tespit etme denemesi yapmasına gerek kalmaz. Normal ağlar için bu seçeneğe ihtiyaç yoktur.

Şayet dev If komut satırındaki son seçenek ise, dev kelimesi belitilmeyebilir (zaten öntanımlıdır). Aksi takdirde yol düzenleyici seçeneklerinin sırası zaten önemli değildir (metric - netmask - gw - dev).

ÖRNEKLER


route add -net 127.0.0.0
Normal geridönüş aygıtı (loopback) girdisini ekler, ağ maskesi olarak 255.0.0.0 kullanılır. (Ulaşılan adresten tespit edilen A Sınıfı ağ). "lo" aygıtı ile uyumludur (bu aygıtın daha önceden ifconfig(8) ile doğru bir şekilde ayarlandığı varsayılır).

route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
"eth0" üzerinden 192.56.76.x ağına bir yönlendirme ekler. 192.* adresi zaten bir C sınıfı adres olduğu için, burada C Sınıfı ağ maskesi belirteci eklemeye gerek yoktur. Burada "dev" kelimesi kullanılmayabilir. Çünkü satırın en sonundaki seçenektir.

route add default gw zigana-gecidi
(Başka bir yolla eşleşme olmamışsa kullanmak için) Öntanımlı bir yol ekler. Bu yolu kullan bütün paketler "zigana-gecidi" ağ geçidinden geçer. Bu yol için kullanılacak aygıt, "zigana-gecidi" ağ geçidine nasıl erişildiğine bağlıdır. "zigana-gecidi"ne olan sabit yol daha önceden ayarlanmış olmalıdır.

route add ipx4 sl0
"ipx4" konağına SLIP arabirimi üzerinden bir yol ekler. Burada "ipx4"ün bir SLIP konağı olduğu kabul edilmiştir.

route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4
Bu komut, 192.57.66.x ağına, önceki SLIP arabiriminin ağ geçidi üzerinden bir yol ekler.

route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
Bu karanlıkta kalmış bir bilgidir. Bütün D Sınıfı (multicast) IP yollarının "eth0" üzerinden geçmesini sağlar. Çok görevli bir çekirdekte doğru olan normal ayar budur.

route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject
Özel "10.x.x.x" ağının yolunun görünmemesini sağlar.

ÇIKTI

Çekirdek yönlendirme tablosundaki sütunların anlamları aşağıda açıklanmıştır:


Destination
Hedef ağ veya hedef konak.

Gateway
Ağ geçidi adresi; belirtilmemişse "*".

Genmask
Hedef ağ için ağ maskesi; konak hedefler için `255.255.255.255', öntanımlı (default) yol için `0.0.0.0'.

Flags
Kullanılabilecek seçenekler (flags) şunlardır:

U (yönlendirme açık)
H (hedef bir konak)
G (kullanılan ağ geçidi)
R (dinamik yönlendirme için eski yönlendirme geri alınmış)
D (bir süreç veya yönlendirme tarafından dinamik yüklenmiş)
M (bir süreç veya yönlendirme tarafından dinamik değiştirilmiş)
A (addrconf tarafından yüklenmiş)
C (arabellek girdisi)
! (girmek yasak; engellenmiş yol)

Metric
Hedefe olan uzaklık, genellikle atlama sayısı (hop) ile belirtilir. Güncel çekirdekler tarafından kullanılmaz ama yönlendirme süreçleri ihtiyaç duyabilir.

Ref
Bu yola yapılmış olan başvuru sayısı. Linux çekirdeğinde kullanılmamaktadır.

Use
Yol aramalarının sayısı. -F veya -C seçeneğinin kullanıma bağlı olarak yol arabelleği ıskalamalarının (-F) ya da vuruşlarının (-C) sayısıdır.

Iface
Bu yoldan gönderilecek paketler için arabirim.

MSS
Bu yol üzerindeki TCP bağlantıları için öntanımlı azami bölüt boyutu.

Window
Bu yol üzerindeki TCP bağlantıları için öntanımlı pencere boyutu.

irtt
İlk RTT (ilk tam dönüş süresi - Round Trip Time). Çekirdek bu değeri, herhangi bir beklemeye sebebiyet vermeyecek şekilde en uygun TCP protokolünü tespit etmekte kullanır.

HH (cached only)
Arabellekli yol için donanım başlık arabelleğini belirten ARP girdilerinin ve arabellekli yolların sayısını verir. Arabellekli yol arabirimi için bir donanım adresi gerekmiyor ise -1 döner. Örneğin "lo" için.

Arp (cached only)
Arabellekli yol için donanım adresinin güncellenip güncellenmeyeceği.

DOSYALAR

/proc/net/ipv6_route
/proc/net/route
/proc/net/rt_cache

TARİHÇE

Linux için route Fred N. van Kepmen <waltje (at) uwalt.nl.mugnet.org> tarafından yazılmış ve p115 için Johannes Stille ve Linus Torvalds tarafından düzenlenmiştir. mss ve window seçenekleri Alan Cox tarafından Linux 1.1.22 için eklenmiştir. irtt desteği ve bunun netstat ile kaynaştırılması Bernd Eckenfels tarafından yapılmıştır.

YAZAN

Phil Blundell <Philip.Blundell (at) pobox.com>.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa, <yalcin (at) belgeler.org>, Ocak 2005