rm(1) dosya ve dizinleri siler

KULLANIM

rm [seçenek]... dosya...

AÇIKLAMA

Bu kılavuz sayfası rm komutunun GNU sürümünü belgelemektedir. rm belirtilen dosyayı siler. Öntanımlı olarak, dizinleri silmez.

Eğer -I veya --interactive=once seçeneği verilmiş ve üçten fazla dosya varsa veya -r, -R veya --recursive verilmişse, rm kullanıcıya işlemin tamamı için devam edilip edilmeyeceğini sorar. Eğer yanıt, olumlu değilse işlemi yapmaz ve çıkar.

Aksi takdirde, eğer bir dosya yazılamaz durumdaysa, standart girdi bir uçbirim olup -f veya --force seçeneği verilmemişse ya da -i veya --interactive=always seçeneği verilmişse rm kullanıcıya "dosya silinsin mi?" diye sorar. Yanıt olumlu değilse dosya atlanır.
   

SEÇENEKLER

dosyaları siler (bağları kaldırır).


-f, --force
Silerken sormaz, varolmayan bir dosya için bilgi vermez.

-i
Silmeden önce sorar.

-I
Ardışık silerken veya üçten fazla dosyayı silerken silmeden önce sorar. Çoğu yanlışlığı önlemek bakımından hala koruyucu olmakla beraber -i seçeneğinden daha teklifsizdir.

--interactive[=nezaman]
nezaman istemde bulunması gerektiği belirtilir: never [asla], once (-I) [bir kere], always (-i) [daima]. Bir değer belirtilmezse always belirtildiği varsayılır.

--one-file-system
Bir dizin içindeki dizinleri ve dosyaları ardışık silerken, başka bir dosya sistemine ait bir dizini silmez.

--no-preserve-root
`/' özel olarak ele alınmaz

--preserve-root
`/' silinmez (öntanımlı)

-r, -R, --recursive
Dizinlerin ve alt dizinlerin içeriklerini ardarda siler.

-v, --verbose
Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Öntanımlı olarak rm dizinleri silmez. Listedeki dizinleri de içindekilerle birlikte silmek için --recursive (-r veya -R) seçeneğini kullanın.

'-' ile başlayan bir dosyayı silebilmek için aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanın (örnek dosya: '-foo'):

rm -- -foo

rm ./-foo

rm komutu ile bir dosyayı sildikten sonra, bu dosyanın içeriğini geri getirmenin mümkün olduğunu unutmayın. Şayet dosya içeriğinin geri getirilmesini önlemek istiyorsanız, shred kullanmayı ciddi ciddi düşünmelisiniz.
   

YAZAN

Paul Rubin, David MacKenzie, Richard Stallman, and Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

Kasım 2006'da güncellendi.