readlink(1) bir sembolik bağın değerini gösterir

KULLANIM

readlink [seçenek] ... dosya

AÇIKLAMA

Bir sembolik bağın değerini standart çıktıda gösterir.


-f, --canonicalize
Verilen yolun bileşenlerinde yer alan her sembolik bağı ardışık olarak takip eder; tümünü fakat son bileşen mevcut olmalıdır

-e, --canonicalize-existing
Verilen yolun bileşenlerinde yer alan her sembolik bağı ardışık olarak takip eder; tüm bileşenler mevcut olmalıdır.

-m, --canonicalize-missing
Verilen yolun bileşenlerinde yer alan her sembolik bağı ardışık olarak takip eder; bileşenlerin mevcudiyeti gerekmeksizin.

-n, --no-newline
Çıktının sonuna satırsonu eklemez.

-q, --quiet

-s, --silent
Pek çok hata iletisini göstermez.

-v, --verbose
Hata iletilerini gösterir.

--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

dosya belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdi okunur. `-F /' öntanımlıdır.
   

YAZAN

Dmitry V. Levin tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006