rdev(8) kök aygıt biteşlemini, RAM disk boyutunu veya video kipini ayarlar/sorgular

KULLANIM

rdev [ -rhV ] [ -o konum ] [ biteşlem [ değer [konum ]]]
rdev [ -o konum ] [ biteşlem [ kök_aygıt [konum ]]]
ramsize [ -o konum ] [ biteşlem [ boyut [konum ]]]
vidmode [ -o konum ] [ biteşlem [ kip [konum ]]]
rootflags [ -o konum ] [ biteşlem [ seçenekler [konum ]]]

AÇIKLAMA

Herhangi bir argüman verilmemişse, rdev, geçerli kök dosya sistemi için bir /etc/mtab satırı görüntüler. ramsize, vidmode ve rootflags komutları argümansız kullanıldığında kullanım bilgileri görüntülenir.

Bir i386 üzerindeki Linux çekirdeğinin önyükleme biteşlemi, kök aygıtını, video kipini ve RAM disk boyutunu tanımlayan pek çok bayt çifti içerir. Bu bayt çiftleri, çekirdek biteşlemi içinde öntanımlı olarak, 504. (onluk tabanda) bayttan başlar:

498 kök seçenekleri
(500 ve 502 yedek)
504 RAM Disk boyutu
506 VGA kipi
508 kök aygıt
(510 önyükleme imzası)

rdev işte bu değerleri değiştirir.

biteşlem parametresinin değeri, Linux çekirdeğinin önyükleme biteşlemidir ve şunlar veya benzerleri olabilir:

/vmlinux
/vmunix
/boot/bzImage-2.4.0
/dev/fd0
/dev/fd1

rdev komutunu kullanırken, kök_aygıt parametresinin değeri şunlar veya benzerleri olabilir:

/dev/hda1
/dev/hdf13
/dev/sda2
/dev/sdc4
/dev/ida/c0d0p1

Kök aygıtı tanımlamak için virgülle ayrılmış ana ve alt aygıt numaraları da ana,alt biçiminde kullanılabilir.

ramsize komutu için, boyut parametresinde RAM disk boyu kB cinsinden belirtilmelidir.

rootflags komutu için, seçenekler parametresi kök bağlanırken kullanılan ek bilgileri içermelidir. seçenekler parametresinin şu an için tek etkisi, sıfırdan farklı bir değer ise; çekirdeği, kök dosya sistemini salt okunur kipte bağlanmaya zorlamaktır.

vidmode komutu için, kip parametresi video kipini tanımlar:

-3 = Prompt
-2 = yayılmış VGA
-1 = Normal VGA
 0 = istemde sanki 0 basılmış gibi
 1 = istemde sanki 1 basılmış gibi
 2 = istemde sanki 2 basılmış gibi
 n = istemde sanki n basılmış gibi

Şayet bir değer belirtilmemişse, geçerli ayarları bulabilmek için biteşleme bakılır.
   

SEÇENEKLER


-r
rdev'in ramsize gibi davranmasını sağlar.

-R
rdev'in rootflags gibi davranmasını sağlar.

-v
rdev'in vidmode gibi davranmasını sağlar.

-h
Kullanım bilgilerini gösterir.

YAZILIM HATALARI

rdev aracı, geçerli kök aygıt için isim bulmaktan başka bir şey için kullanıldığında, çekirdek biteşlemini, sihirli bir konumunda sihirli sayılar ile yamayan antik bir kotarımdır. i386 dışındaki platformlarda çalışmaz. Kullanımı gerçekten göz korkutucudur. Bunun yerine syslinux, grub veya lilo gibi bir önyükleyici kullanın.
   

GEÇMİŞ

502. bayt konumu takas aygıtının (Linux 0.12) aygıt numarası olarak kullanıldı ve rdev -s veya swapdev bunu ayarlardı. Bununla birlikte, Linux 0.95'ten beri, bu sabit kullanılmıyor ve takas aygıtı, swapon() sistem çağrısı kullanılarak tanımlanıyor.
   

YAZANLAR

ilk defa Werner Almesberger <almesber (at) nessie.cs.id.ethz.ch> tarafından yazılmıştır.
Peter MacDonald <pmacdona (at) sanjuan.UVic.CA> tarafından değiştirildi. rootflags desteği Stephen Tweedie <sct (at) dcs.ed.ac.uk> tarafından eklendi.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Şubat 2004