ptx(1) dosya içeriğini karılmış olarak basar

KULLANIM

ptx [seçenek] ... [girdi] ... (-G olmaksızın)
ptx -G [seçenek] ... [girdi [çıktı]} ...

AÇIKLAMA

girdi dosyalarındaki sözcüklerin söz gelişlerini de içererek karılmış halde basar.

Uzun seçeneklerde zorunlu olan argümanlar kısa seçeneklerde de zorunludur.


-A, --auto-reference
Satırbaşlarına özdevinimli üretilmiş başvurular koyar.

-G, --traditional
System V'deki ptx gibi davranır.

-F, --flag-truncation=dizge
Satırları kesmesi gerektiğinde satırı kestiği yeri dizge ile belirtir.

-M, --macro-name=dizge
TeX formatında çıktı oluştururken `xx' yerine dizge makrosunu kullanır.

-O, --format=roff
Çıktıyı roff yönergeleri olarak oluşturur.

-R, --right-side-refs
-A seçeneğinde oluşturulan başvuruları satırbaşına değil, satırsonuna koyar, -w seçeneğinde sayılmazlar. (-A ile beraber kullanımı anlamlı bir seçenek)

-S, --sentence-regexp=düzifd
Satır sonları veya cümle sonları için düzenli ifade.

-T, --format=tex
Çıktıyı TeX yönergeleri olarak oluşturur.

-W, --word-regexp=düzifd
Anahtar sözcükleri belirlemek için düzifd kullanılır.

-b, --break-file=dosya
Sözcük sonlarını dosyadaki karakterlere bakarak belirler.

-f, --ignore-case
Büyük/küçük harf ayrımı yapmaz.

-g, --gap-size=sayı
Çıktının sütunları arasındaki boşluk genişliği sayı olur.

-i, --ignore-file=dosya
Girdi üzerinde çalışırken yoksayılacak sözcükleri dosyadan okur.

-o, --only-file=dosya
Girdi üzerinde çalışırken dikkate alınacak sözcükleri dosyadan okur.

-r, --references
Her satırın ilk alanını başvuru olarak kullanır.

-t, --typeset-mode
- gerçeklenmedi -

-w, --width=sayı
Çıktıdaki sütun sayısı (başvuru hariç).

--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

dosya belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdi okunur. `-F /' öntanımlıdır.
   

YAZAN

F. Pinard tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006