pr(1) metin dosyalarını yazıcıda basılacak biçime dönüştürür

KULLANIM

pr [ seçenekler ] [ dosya ] ...

AÇIKLAMA

pr, yazıcıda çıktılanmak üzere dosyayı sütunlara ve sayfalara ayırır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de zorunludur.


+ilk_sayfa[:son_sayfa], --pages=ilk_sayfa[:son_sayfa]
Basım işlemi ilk_sayfa'dan başlar, son_sayfa'da biter.

-sütun_sayısı

--columns=sütun_sayısı
sütun_sayısı ile belirtilen sayıda sütun çıktılar ve -a seçeneği belirtilmemişse, sütunları aşağıya doğru basar. Her sayfadaki sütun içi satır sayısını eşitler.

-a, --across
Sütunları aşağıya doğru değil, bir uçtan diğerine doğru basar, -sütun_sayısı ile birlikte kullanılır.

-c, --show-control-chars
Şapkalı (^G) ve sekizlik tersbölülü gösterim kullanılır.

-d, --double-space
Çıktıda çift boşluk bırakır.

-D

--date-format=biçim
Başlıkta tarih biçimi olarak biçim kullanılır.

-e[karakter[genişlik]]

--expand-tabs[=karakter[genişlik]]
karakter'leri (sekmeler) genişlik (8) karakterlik boşluklara genişletir.

-f, -F, --form-feed
Sayfaları ayırmak için satırsonu karakteri yerine sayfa ilerletme karakteri kullanılır (-F seçeneği kullanıldığında 3 satırlık sayfa başı, kullanılmadığında ise 5 satırlık sayfa başı ve sonu ayrılır).

-h başlık, --header=başlık
Sayfa başlığında ortalanmış olarak dosya ismi yerine başlık kullanılır. -h "" ile boş bir satır basılır, -h"" olarak kullanmayın.

-i[karakter[genişlik]]

--output-tabs[=karakter[genişlik]]
genişlik (8) karakterlik boşlukları karakter'le (sekme) değiştirir

-J, --join-lines
Uzun satırların -W seçeneği ile kırpılmasını engelleyerek aşağıda devem etmesini sağlar. Sütun hizalaması yapılmaz, ayraçlar --sep-string[=dizge] ile belirtilir.

-l sayfa_uzunluğu

--length=sayfa_uzunluğu
Sayfa uzunluğunu sayfa_uzunluğu satıra (66) ayarlar (öntanımlı satır sayısı, metinler için 56'dır, -F kullanılmışsa 63'dür).

-m, --merge
Bütün dosyaları her sütunda bir olmak üzere -J seçeneği belirtilmemişse satırları kırparak paralel çıktılar.

-n[ayraç[genişlik]]

--number-lines[=ayraç[genişlik]]
Satırları genişlik haneli sayılarla (verilmezse 5) numaralandırır. Numaradan sonra ayraç karakteri (verilmezse sekme) kullanılır. Öntanımlı olarak, numaralama girdi dosyasının 1. satırından başlar.

-N sayı

--first-line-number=sayı
İlk sayfanın 1. satırı sayı ile numaralanarak sayılır (bkz. +ilk_sayfa).

-o girinti

--indent=girinti
Her satırı girinti boşluk içerden basar. -w ya da -W etkilenmez. girinti, sayfa_genişliği'ne eklenir.

-r, --no-file-warnings
Dosya açılmadığı durumlarda uyarı vermez.

-s[karakter]

--separator[=karakter]
Sütunlar tek bir karakter ile ayrılır, -w belirtilmedikçe öntanımlı karakter sekme karakteridir, -w belirtilirse karakter kullanılmaz. -w belirtilmedikçe 3 sütunlu seçeneklerin (-sütun_sayısı|-a -sütun_sayısı|-m) tümünde -s[karakter] satırların kırpılmamasını sağlar.

-Sdizge

--sep-string[=dizge]
Sütunlar dizge ile ayrılır. -S olmadan: -J ile öntanımlı ayraç sekme karakteridir, -J kullanılmazsa boşluk kullanılır (-S" ") ile aynı). Sütun seçenekleri üzerinde bir etkisi yoktur.

-t, --omit-header
Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır.

-T, --omit-pagination
Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır, sayfa ilerletme karakteri ile sayfalama uygulanmaz.

-v, --show-nonprinting
Sekizlik tersbölülü gösterim kullanılır.

-w sayfa_genişliği

--width=sayfa_genişliği
Sadece çok sütunlu çıktılama için sayfa genişliği sayfa_genişliği (72) karaktere ayarlanır. -S[karakter] ile kapatılır (72).

-W sayfa_genişliği

--page-width=sayfa_genişliği
Sayfa genişliği daima sayfa_genişliği (72) karaktere ayarlanır. -J seçeneği verilmezse satırlar kırpılır. -S veya -s ile etkileşime grmez.

--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

nn <=10 veya -F ile nn <=3 olduğu zaman -T ile -l nn uygulanır. dosya verilmezse ya da - verilirse standart girdi okunur.
   

YAZANLAR

Pete TerMaat ve Roland Huebner tarafından yazılmıştır.
   

GERİ BİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildiriniz.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Aralık 2003

Kasım 2006'da güncellendi.