play(1) ses aygıtında herhangi bir ses dosyasını çalar

KULLANIM

play [seçenekler] girdi_dosyası [etki]
rec [seçenekler] çıktı_dosyası [etki]

AÇIKLAMA

Bu kılavuz play ve rec komutlarının kullanımını kısaca açıklamaktadır.

play ve rec, komut satırından değişik türdeki ses dosyalarını çalmanıza ve kaydetmenize yarayan uygulamalardır. Daha genel olan sox(1) paketine birer kısayoldur. Normal şartlar altında, play komutu ses dosyasının türünü ve diğer parametreleri özdevinimli saptar. Eğer bu özdevinimli saptama gerçekleştirilemezse, seçenekler kullanılarak parametreler değiştirilebilir.

SEÇENEKLER

Aşağıda genel seçeneklerin bir özetini bulabilirsiniz. Bütün seçenekler ve ayrıntılar için sox(1) kılavuz sayfasına bakınız.


-c kanallar, --channels=kanallar
Dosya içindeki kanal sayısını tanımlar.

-d aygıt, --device=aygıt
Ses dosyasının çalınacağı aygıtı belirtir.

-f biçim, --format=biçim
Ses örneğinin bit biçimini belirtir: s, u, U, A, a veya g harflerinden birisi kullanılır.

-r hız, --rate=hız
Ses örneğinin örnekleme hızını (örnek/saniye) belirtir.

-s boyut, --size=boyut
Her ses örneğinin genişliğini belirtir. b, w, l, f, d veya D harflerinden birisi kullanılır.

-t tür, --type=tür
Kullanılacak ses dosyası biçimini belirtir. Dosya türünün özdevinimli saptanamadığı durumlarda oldukça faydalıdır.

-v seviye, --volume=seviye
Ses seviyesini ayarlar.

-x, --xinu
Ses örneğinin bayt sıralamasını tersine çevirir. Sadece 16 ve 32 bitlik verilerde çalışır.

-h, --help
Seçeneklerin bir özetini gösterir.

--version
Sürüm bilgilerini gösterir.

etkilerin tanımlamaları sox(1) kılavuz sayfası içinde bulunabilir.

YAZAN

Bu kılavuz sayfası Debian GNU/Linux için Guenter Geiger <geiger (at) iem.mhsg.ac.at> tarafından yazılmıştır.

Güncellemeler Anonimdir.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Mart 2004