paste(1) dosyaların satırlarını birleştirir

KULLANIM

paste [seçenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

Her dosyanın aynı sıradaki satırlarını aralarına sekme karakteri yerleştirerek satır satır birleştirip standart çıktıya yazar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.


-d, --delimiters=liste
Ayraç olarak sekme yerine listedeki karakterler kullanılır.

-s, --serial
Dosyaları koşut olarak değil, bir seferde bir dosya olarak yapıştırır.

--help
Bu yardım metnini basar ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.


    

YAZAN

David M. Ihnat ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Bir yazılım hatası bulursanız, lütfen <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006