nl(1) dosya satırlarını numaralar

KULLANIM

nl [seçenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

Satır başlarına satır numarası koyarak her dosyayı standart çıktıya yazdırır. dosya adı verilmemişse veya - olarak verilmişse, standart girdiden okur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.


-b, --body-numbering=tarz
Satırları tarz tarzında numaralandırır.

-d, --section-delimiter=kk
Mantıksal sayfaları ayırırken kkyı kullanır.

-f, --footer-numbering=tarz
Dipnot satırlarını tarz tarzında numaralandırır.

-h, --header-numbering=tarz
Başlık satırlarını tarz tarzında numaralandırır.

-i, --page-increment=sayı
Satır numarası artış miktarı.

-l, --join-blank-lines=sayı
sayı boş satırlık grup bir satır sayılır.

-n, --number-format=biçim
Satır numaralarını biçim biçiminde yazar.

-p, --no-renumber
Mantıksal sayfalarda satır numaralarını baştan başlatmaz.

-s, --number-separator=dizge
Satır numarasının ardına dizge ekler (mümkünse).

-v, --first-page=sayı
Her mantıksal sayfanın ilk satır numarası.

-w, --number-width=sayı
Satır numarası genişliğini sayı yapar.

--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Aksi belirtilmedikçe öntanımlı olarak kullanılan seçenekler: -v1 -i1 -l1 -sTAB -w6 -nrn -hn -bt -fn
kk, mantıksal sayfaları ayırmak için kullanılan iki ayraç karakteridir. İkinci karakter verilmemişse : kabul edilir. \. elde etmek için \\ yazılır. tarz, aşağıdaki değerlerden biri olarak belirtilmelidir:


a
bütün satırları numaralandırır

t
sadece boş olmayan satırları numaralandırır

pdüzifd
sadece düzifd düzenli ifadesi ile eşleşen satırları numaralandırır

biçim bunlardan biridir:


ln
sola dayalı yazdırır, numaraların başlarına sıfır koymaz

rn
sağa dayalı yazdırır, numaraların başlarına sıfır koymaz

rz
sağa dayalı yazdırır, numaraların başlarına sıfır koyar

YAZAN

Scott Bartram ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.
   

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.
   

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
   

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006